Header image

Start Centrum voor Jeugd en Gezin in Oost Gelre

OOST GELRE - Vanaf 16 december a.s. heeft Oost Gelre een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is dé plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar én professionals kosteloos terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die de ouders en hun kind(eren) verder kunnen helpen. De start vindt plaats in Den Papendiek Buitenschans 24 in Groenlo.

In Oost Gelre bestaat het CJG uit een website (www.cjgoostgelre.nl) met informatie, advies en tips over opvoeden, aangevuld met lokale activiteiten en adressen. Daarnaast kunnen ouders telefonisch of via de mail hun vraag stellen of een afspraak met een deskundige maken. Het telefoonnummer is (0544) – 46 20 88 en het e-mailadres cjg@oostgelre.nl Voor jongeren wordt er een speciale website gelanceerd: www.jonginoostgelre.nl.

Wethouder René Hoijtink is blij met dit CJG, waarin verschillende organisaties samenwerken. "Zij zijn bereid over de grenzen van hun eigen organisatie heen te kijken en stellen het belang van het kind centraal. Ouders kunnen bij het CJG terecht voor hoogopgelopen problemen, maar ook bij alledaagse twijfel. In ieder gezin gebeuren immers dingen die je niet meteen kunt oplossen. Voor de gezinnen met complexere vragen geldt het motto: één gezin, één plan." Veel jongeren en ouders hebben vragen over opgroeien en opvoeding. Een Centrum voor Jeugd en Gezin is bedoeld als een laagdrempelig ‘consultatiebureau’. Het is een voorziening waar jeugd en opvoeders terecht kunnen met hun vraagstukken, zonder dat er een meteen een sfeer van ‘probleemkind’ omheen hangt.

Het Centrum voor Jeugd en gezin is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich bezighouden met het kinderen, jongeren en hun ouders. In Oost Gelre zijn dat Bureau Jeugdzorg Achterhoek, GGD Gelre-IJssel (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar), MEE Oost-Gelderland, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Bredevoort, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Lichtenvoorde, Samenwerkingsverband Oost Achterhoek, Sensire (Algemeen Maatschappelijk Werk), Stichting IJsselkring (jongerenopbouwwerk) en Yunio (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar). Deze organisaties samen ondersteunen ouders bij alledaagse problemen, maar ook bij zwaardere opvoedproblemen.Ander nieuws