Header image

Slotmanifestatieweek Boogie Woogie

WINTERSWIJK - In de week van 29 juni t/m 3 juli 2009 organiseert Boogie Woogie een slotmanifestatie voor al haar leerlingen. Deze week, waarin samenspel en samenwerking van leerlingen en docenten op verschillende terreinen het hoofddoel is, heeft als thema ‘Cross-over’. Aan dit thema wordt op diverse manieren invulling gegeven door bijvoorbeeld niet alledaagse combinaties samen te stellen, het combineren van klassieke- en lichte muziek, samenspelen van leerlingen en docenten in een orkest, combinatie van muziek en theater.

Ander nieuws