Header image

Sloop voormalige ABCTA-zuivelfabriek Beltrum kan beginnen

BELTRUM - De sloop van de voormalige ABCTA-zuivelfabriek in Beltrum kan beginnen. De sloopvergunning voor het gebouw met schoorsteen is al een paar weken onherroepelijk. Er mag dus gestart worden met de werkzaamheden. Het uitvoerende bedrijf Dusseldorp heeft op verzoek van de gemeente nog even gewacht met de start van het werk. Dit heeft te maken met verplichtingen uit de Flora- en Faunawet. In het gebouw kunnen vleermuizen verblijven. Door de hogere nachttemperaturen van dit moment gaan deze “gasten” nu echter uitvliegen.

In de voormalige zuivelfabriek wordt op vrijdag 16 maart een aantal tochtgaten aangebracht om vleermuizen de gelegenheid te geven om uit te vliegen. Vanaf donderdag 22 maart gaat het werkelijke slopen beginnen.

Het voornemen om de voormalige zuivelfabriek te slopen heeft de laatste maanden veel aandacht getrokken. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de bouwplannen, die al langer bestaan voor het gebied ABCTA, nog eens bevestigd. In die plannen was geen ruimte voor de oude zuivelfabriek.Ander nieuws