Header image

SKB en huisartsen werken samen aan hartfalen

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) heeft samen met een aantal huisartsen in de Oost Achterhoek het initiatief genomen om de zorg voor hartfalenpatiënten dichter bij huis te brengen. Een stabiele patiënt met chronisch hartfalen kan in de nabij toekomst namelijk door zijn of haar eigen huisarts en praktijkverpleegkundige begeleid worden.

Volgens de Nederlandse hartstichting lijden er op dit moment ongeveer 200.000 Nederlanders aan hartfalen. Deze toename heeft vooral te maken met het feit dat mensen steeds ouder worden en het hart daardoor op den duur “slijtage” gaat vertonen. “Steeds vaker lukt het om een bepaalde mate van stabiliteit te bereiken waardoor patiënten niet meer steeds voor controle naar het ziekenhuis hoeven komen, maar door de eigen huisarts en de praktijkverpleegkundige begeleid kunnen worden.” aldus verpleegkundig specialist Adelheid Kolkman, hartfalenverpleegkundige van het SKB. Ze vervolgt:” Om dit te bereiken is goede afstemming tussen medisch specialisten en huisartsen noodzakelijk. Bijvoorbeeld over hoe de begeleiding plaats dient te vinden, hoe vaak een patiënt gecontroleerd moet worden en over het inschakelen van de medisch specialist (cardioloog) of verpleegkundig specialist bij terugval of complicaties.

Er vindt vier keer per jaar controle plaats door de huisarts en de praktijk ondersteuner. Indien nodig kan de patiënt heel snel weer terug worden verwezen naar de cardioloog en de hartfalenpoli. Dit is binnen een week mogelijk.

Inmiddels zijn er op basis van een proefproject samenwerkingsafspraken gemaakt met vijf huisartsenpraktijken. De eerste hartfalenpatiënten worden binnenkort terugverwezen naar de huisarts. Wanneer de proef succesvol blijkt, is het de bedoeling de samenwerking uit te breiden naar meerdere huisartsenpraktijken.Ander nieuws