Header image

SKB eerste ziekenhuis met zelfopgeleide Physician Assistants

WINTERSWIJK - Op 4 maart 2011 ontvingen twee medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, Ria Elsschot (chirurgie) en Norman Hemmink (anesthesiologie), het getuigschrift van de opleiding Master Physician Assistant. Ze zijn hiermee de eerste studenten die de volledige opleiding vanuit een Achterhoeks ziekenhuis voltooien.

De Physician Assistant is een professional in de zorg die de routine taken van een arts overneemt. Het is dus geen ‘super-zuster’ en ook geen nieuw soort arts, maar een geheel nieuwe beroepsgroep. In de recente taakherschikking van de wet BIG (wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is er een wetsvoorstel gedaan waarin de voor artsen voorbehouden handelingen, zoals bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie en het uitvoeren van puncties, ook door de Physician Assistant gedaan mogen worden

Ria Elsschot startte in 2008 de opleiding tot Physician Assistant als IC-verpleegkundige en Norman Hemmink als anesthesieassistent. Vanaf heden zal Ria actief betrokken zijn bij de dagelijkse zorg van de chirurgische praktijk van het SKB. Dit doet ze onder andere door het lopen van zaalvisites, het houden van spreekuren en het uitvoeren van spataderbehandelingen. Norman Hemmink daarentegen is actief in de pre-operatieve spreekuren en verzorgt bij diverse ingrepen zelfstandig de regionale anesthesie technieken.Ander nieuws