Header image

Sint Hubertus start met Marjorettes in Ulft

ULFT - Na de zomervakantie gaat het Schuttersgilde Sint Hubertus te Ulft starten met het opleiden van een Marjorettegroep.

Wil je graag meedoen, ben je 8 of word je deze zomer 8 jaar, dan verwelkomt het Hubertusgilde je graag als lid! De oefenavond is op donderdag in het verenigingsgebouw van Sint Hubertus achter het Klooster in Ulft. Voor meer informatie over het Hubertusgilde en de jeugdopleidingen, kijk op de site: www.sinthubertusulft.nl.Ander nieuws