Header image

SEO verlengt looptijd project bedrijven in crisistijd

ACHTERHOEK - In januari 2010 is het project, bedrijven in crisistijd.. startpunt voor een nieuwe toekomst gestart voor de duur van 1 jaar. Het project is bedoeld voor de vele maakbedrijven in de Achterhoek, omdat deze extra hard getroffen worden door de crisis. Via drie sporen worden de bedrijven geholpen; individuele begeleiding en vouchers voor innovatietrajecten, praktische workshops en als derde hulp voor bedrijven in acute financiële nood. Hiervoor is een regionaal crisisinterventieteam samengesteld.

Het project zet ondernemers in de Achterhoek in beweging. Met ruim 100 bedrijven zijn gesprekken gevoerd. Hieruit zijn bijna 60 innovatietrajecten gekomen waarvoor een kleine 20 vouchers zijn verstrekt. Dit heeft bij de bedrijven tot meetbare extra omzet geleid. De 11 workshops zijn door ruim 100 ondernemers bezocht, die met nieuwe tips weer naar huis gingen. Bijna 30 ondernemers hebben de hulp ingeroepen van het crisisinterventieteam. Het interventieteam helpt deze bedrijven bij het oplossen van vooral liquiditeitsproblemen.

Op dit moment wordt de crisis ook gevoeld bij de bouwbedrijven. Daarom is besloten om nu ook de bouwbedrijven via het project hulp aan te bieden. Daarnaast heeft de provincie -op verzoek van het SEO- de looptijd met een half jaar verlengd. “Aanvankelijk zou het project twee jaar lopen, maar de provincie stelde als voorwaarde dat het in een jaar uitgevoerd moest worden. We hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk bedrijven te helpen, maar zijn erg blij dat we nu een half jaar uitstel hebben zodat we meer bedrijven kunnen bedienen”,aldus Martin Stor, projectleider.Ander nieuws