Header image

Scootmobieltraining en rijvaardigheidsritten voor 50 plussers

WINTERSWIJK -Het Zorgloket van de gemeente Winterswijk organiseert samen met Veilig VerkeerNederland (VVN), afdeling Winterswijk, op 27 september aanstaande eenscootmobieltraining voor mensen die in het bezit zijn van een scootmobiel. VVNorganiseert deze dag ook rijvaardigheidsritten voor 50 plussers. Het doel van deze training is mensen vertrouwdte maken met het rijden op eenscootmobiel zodat zij veilig kunnen deelnemenaan het verkeer. Het programma bestaat uit drie onderdelenvan een uur: • een behendigheidsproef die onderdeskundige begeleiding van rijschoolhouderFrank Massop wordt afgenomen; • voorlichting en informatie over denieuwe verkeersregels, verzorgd doorLens Vossen van Veilig Verkeer Nerderland; • deelname aan verschillende workshops,met onder andere een gehoortest,een ogentest, een reactietest. Ook worden de verkeersknelpuntendie u als scootmobielbestuurder inWinterswijk ervaart doorgenomen. Daarnaast kunt u deze ochtend diverseinformatiestands over scootmobielen, werk van het Zorgloket en VVN afdelingWinterswijk bezoeken. In totaal kunnen30 personen deelnemen. Het programma begintom 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Deelnameis gratis. De scootmobieltrainingwordt gehouden bij zalencentrum Wamelink,Wooldseweg 71 in Winterswijk. Op maandagmiddag 27 september aanstaandeorganiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk BROEMrijvaardigheidsritten voor 50 plussers. De rijvaardigheidsritten starten om 13.30 uuren worden gehouden bij zalencentrumWamelink, Wooldseweg 71. BROEM staatvoor Breed overleg Ouderen en Mobiliteiten is ruim vijftien jaar geleden opgezetdoor Veilig Verkeer Nederland, ANWB enBOVAG. BROEM geeft 50 plussers de gelegenheidhun verkeerskennis en rijvaardighedente toetsen en bij te scholen. Ineen ontspannen sfeer gaan ritadviseursmet elke deelnemer een half uur rijdenmet eigen auto. Aansluitend is er een gedeelteover verkeersregels en verkeersgedragen als derde onderdeel zijn erworkshops waarin gehoor en gezichtsvermogenen reactie getest worden. Ook kunnen verkeersknelpunten bij het dagelijksautorijden worden besproken en verzamelddie daarna bij de gemeenteworden neergelegd. Deelname is gratis. Aanmelding scootmobieltraining en rijvaardigheidsrittenBelangstellenden kunnen zich aanmeldenbij VVN afdeling Winterswijk, telefonischvia (0543) 516 185, per e-mail vvn-winterswijk@hetnet.nl of schriftelijk: VVN afdelingWinterswijk, t.a.v. het secretariaat,Haitsma Mulierweg 42 7101 CB Winterswijk.

Ander nieuws