Header image

Scholen en gemeente Winterswijk trekken samen op

WINTERSWIJK - Winterswijkse scholen en de gemeente Winterswijk staan de komende jaren voor een aantal uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarom slaan zij de handen ineen en pakken de kwaliteit van de huisvesting voor de lange termijn aan met een meerjarenplan: het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037’. Nadat schoolbesturen akkoord zijn gegaan met het plan, heeft nu ook het college van burgemeester en wethouders het IHP vastgesteld.

“Het is voor het eerst dat we gezamenlijk op zo’n lange termijn vooruit kijken. Het grote voordeel: er is integraal aandacht voor de toekomst en kwaliteit van onderwijshuisvesting. We bundelen krachten en kijken samen naar de belangen van kinderen en leerkrachten, maatschappelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van schoolgebouwen in Winterswijk”, zo concludeert wethouder Elvira Schepers.

Opgaven in onderwijshuisvesting

We staan in Winterswijk voor een aantal forse uitdagingen in de huisvesting van onderwijs. Eigentijds onderwijs vraagt om nieuwe functionaliteiten van schoolgebouwen. Daarbij komt dat een groot aantal scholen de komende jaren intensief onderhoud of vernieuwing nodig heeft. Ook op het gebied van duurzaamheid moeten de gebouwen worden aangepast. Tot slot zien we -net als in de hele regio- dat leerlingenaantallen dalen. Met name in de buitengebieden vraagt dit de aandacht van schoolbesturen en de gemeente. Leegstand en de kosten die scholen daarmee maken, zijn een steeds groter wordende uitdaging.

Integrale kindcentra

Met het Integraal huisvestingsplan blijven de schoolbesturen en de gemeente investeren in kwalitatieve, functionele en eigentijdse scholen, die deze vraagstukken in de toekomst aankunnen. De belangrijkste ambitie daarbij is om integrale kindcentra (IKC’s) te ontwikkelen in vier windstreken binnen de kern (noord-oost, noord-west, zuid-oost en zuid-west) en voor het buitengebied. In deze centra bundelen scholen en kinderopvang hun krachten, zodat kinderen de hele dag op één vertrouwde plek kunnen verblijven. Er is een nauwe samenwerking tussen school en kinderopvang, en dat komt de ontwikkeling van kinderen weer ten goede. Ook het speciaal basisonderwijs krijgt een plek binnen deze IKC’s. Door een integraal aanbod te creëren, krijgen kinderen maximale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor kleinere scholen en/of kinderopvang, dus ook daar is aandacht voor in het plan.

Vervolg

Nu het IHP is vastgesteld door het college, gaat het plan door naar de gemeenteraad. Op woensdag 8 september is er voor inwoners de mogelijkheid om in te spreken in de raad. Vervolgens zal er op 9 september in de raadscommissie over het IHP gesproken worden en ligt het plan op 24 september of (bij uitloop) op 7 oktober ter besluitvorming in de raadsvergadering.

Ander nieuws