Header image

Samenwerking in strijd tegen overvallen in NO-Gelderland

ZUTPHEN- Woensdagavond 3 november vond in Zutphen de regionale bijeenkomst aanpak Overvalcriminaliteit plaats. De gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland, de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de politie Noord- en Oost-Gelderland presenteerden die avond maatregelen om overvallen op ondermeer winkeliers en woningen nog effectiever te bestrijden en te komen tot een nog betere hulpverlening en zorg voor slachtoffers. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke aftrap van de Taskforce Overvallen in februari van dit jaar, met belangrijkste doel de strijd tegen overvallen aan te gaan.

Overvallen De regio Noord- en Oost-Gelderland is een mooi en relatief veilige regio; het aantal overvallen is hier duidelijk minder dan in andere regio’s. Toch zien we dat ook hier het aantal overvallen een punt van aandacht blijft. De meeste overvallen zijn gericht op bedrijven en woningen. Een overval is voor de slachtoffers een ingrijpend delict. De impact hiervan is sowieso enorm. Helaas zien we dat in een toenemend aantal gevallen geweld wordt toegepast door de daders.

Juist vanwege die enorme impact hebben het Openbaar Ministerie, gemeenten, de Kamer van Koophandel en de politie in de regio Noord- en Oost-Gelderland de handen ineen geslagen. Gemeenten en Kamer van Koophandel hebben aandacht voor preventiemaatregelen en trainingen, de politie verscherpt het toezicht en richt een overvallenteam in. En het Openbaar Ministerie eist zware straffen tegen aangehouden verdachten.

De belangrijkste maatregelen op een rij:

Kamer van Koophandel Het beveiligen van een onderneming is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Op bedrijventerreinen en in winkelgebieden is beveiliging vaak gezamenlijk geregeld. Maar ondernemers wijzen hulp niet af. De KvK en haar partners ondersteunen ondernemers op het gebied van preventie en stemmen hun activiteiten af met partijen als de gemeenten, de politie Noord- en Oost-Gelderland en natuurlijk ondernemers(verenigingen). Komend jaar gaat de KvK overvaltrainingen voor ondernemers in de regio verzorgen.

Gemeenten Hoewel niet alle gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland even veel last hebben van overvallen, is het onderwerp door het Regionaal College als belangrijk thema benoemd. Waar mogelijk zullen gemeenten de ondernemers en inwoners in de regio ondersteunen bij het nemen van preventiemaatregelen.

Politie Noord- en Oost-Gelderland De aanpak van overvallen heeft hoge prioriteit bij de politie. Zo wordt een speciaal overvallenteam opgericht. Dit team richt zich niet alleen op gepleegde overvallen maar ook op de analyse van eerdere overvallen. Het doel van het team is vooral informatie te verzamelen, relaties bloot te leggen, strafbare feiten op te sporen, verdachten aan te houden en daarmee ook overvallen te voorkomen.

Daarnaast vindt verscherpt toezicht plaats op de ‘hotspots’ in de regio. Het gaat hierbij om bepaalde plaatsen en tijden waarvan op basis van analyses is gebleken dat die mogelijk doelwit zijn van een overval. De politie zal zichtbaar en niet-zichtbaar aanwezig zijn op deze ‘hotspots’.

Uiteraard worden na iedere overval alle opsporingsmiddelen ingezet, zoals buurtonderzoek en passantenonderzoek. Ook worden alle sporen bekeken en onderzocht. Met behulp van getuigenoproepen in de media en het uitgeven van een SMS-alert bij een overval roept de politie de hulp van burgers in om verdachten op te kunnen sporen.

Verder lanceert het korps een speciale overvallen website. Op deze website www.nog.nl/overvallen zijn op een overvallenkaart de locaties te vinden waar sinds eind juni overvallen hebben plaatsgevonden. Daarbij staat een beschrijving van de overval en een getuigenoproep. Ook zullen hier opgeloste zaken worden vermeld met een beschrijving van de opgelegde straf. Daarnaast is hier voor zowel burgers als voor ondernemers preventie informatie te vinden.

Openbaar Ministerie Het OM wil samen met de politie het zogenoemde informatiegerichte opsporen intensiveren. Landelijk werken officieren van justitie samen om daders en dadergroepen beter in kaart te brengen. Er wordt onderzoek verricht naar de achtergronden van daders. Het OM verwacht dat met een beter beeld van daders meer gedaan kan worden aan preventie en dat dit bijdraagt aan de opsporing van daders.

Overvallen worden keihard bestraft. Het Openbaar Ministerie eist tegen verdachten van overvallen hoge straffen, in de meeste gevallen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Ook minderjarige verdachten krijgen veelal een vrijheidsstraf opgelegd. Door de buit van overvallers af te nemen zorgt het OM ervoor dat een overval niet loont. Ook wordt gekeken of slachtoffers de geleden schade vergoed.kunnen krijgen van daders. Slachtoffers worden geholpen bij het opstellen van slachtofferverklaringen, en het claimen van de schadevergoeding.

Dit persbericht is verstuurd namens de gemeente Apeldoorn, de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de politie Noord- en Oost-Gelderland..

Einde berichtAnder nieuws