Header image

Samen naar een veilige jaarwisseling

ACHTERHOEK-We tellen af naar 2012. De meeste mensen maken van de viering van oud en nieuw een leuk feest. Toch zijn er ook mensen die het feest voor andere bederven. De Gelderse gemeenten, de hulpverleningsdiensten, de Gelderse politiekorpsen en het Openbaar Ministerie hebben afspraken gemaakt over een eenduidige aanpak tijdens de jaarwisseling in heel Gelderland. Met politiemensen in de wijk èn betrokkenheid van inwoners, kan overlast snel worden aangepakt om de nacht voor anderen feestelijk te laten verlopen. Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast.

Naast het veilig afsteken van vuurwerk en het nemen van maatregelen om schade te voorkomen, is er nog een belangrijke rol weggelegd voor de inwoner. Elkaar aanspreken als er grenzen overschreden worden, want ook tijdens de jaarwisseling zijn er grenzen. Als dat niet werkt of geen optie is, is het belangrijk om direct de politie te alarmeren als men getuige is van een vernieling of van geweld. Tijdens de jaarwisseling kunnen daders van bijvoorbeeld geweld, brandstichting of vernieling worden aangehouden, omdat mensen direct via 1-1-2 de politie bellen. Een goed signalement helpt om de daders te pakken. Daarnaast lost de politie veel zaken op, maar ontbreekt nogal eens een aangifte. Doe daarom altijd aangifte. Helpt u mee? Bel dus 1-1-2 als iets op dat moment plaats vindt of dreigt plaats te vinden, of 0900-8844 als er bijvoorbeeld vuurwerkschade achteraf wordt aangetroffen.

Rond de jaarwisseling is er extra politie op straat. Zichtbaar en aanspreekbaar voor de hulpverlening maar ook om verdachten van overtredingen en misdrijven aan te houden. De politie houdt in de aanloop naar de oudejaarsdag extra toezicht op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk en vuurwerkbommen. Bij overtredingen wordt er streng opgetreden en het vuurwerk in beslag genomen. Minderjarige verdachten worden doorverwezen naar Halt voor een alternatieve straf of er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Voor de opsporing van partijen illegaal vuurwerk heeft de politie vuurwerkteams. De opslag van illegaal vuurwerk levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Ziet u ook veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Treft u in een woning opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? Bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Wanneer daders van vernielingen worden aangehouden en bekeurd, draaien ze ook op voor de schade. Dat kan alleen als aangifte wordt gedaan. U kunt voor de meeste incidenten aangifte doen via www.politie.nl. Ook kunt u bij het politiebureau terecht na een telefonische afspraak via 0900-8844. Het Openbaar Ministerie (OM) past bij strafbare feiten gepleegd tijdens oud & nieuw als het mogelijk is (super)snelrecht toe. Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en snel afgestraft. Supersnelrecht houdt in dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht. Het gaat om bewijstechnisch gezien relatief eenvoudige zaken, zoals vernieling, openlijk geweld en geweld tegen mensen met een publieke functie. Snelrecht houdt in dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen.

Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, hogere taakstraffen of langere gevangenisstraffen. Waar mogelijk zullen opgelegde taakstraffen direct na de jaarwisseling moeten worden uitgevoerd. Ook opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Zaken met geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals brandweer- en ambulancepersoneel en politieagenten, krijgen bijzondere aandacht. Het Openbaar Ministerie treedt streng op tegen verdachten van dergelijke zaken en zal extra hoge straffen eisen.

Tijdens de jaarwisseling en op 1 januari zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie aan het werk. De politie zal met hen overleggen over zaken en het Openbaar Ministerie zal deze zaken beoordelen en beslissingen nemen. In zaken die daarvoor in aanmerking komen zullen op 1 januari transacties en/of dagvaardingen worden meegegeven aan verdachten. Op maandag 2 januari zijn er bij de rechtbanken Arnhem en Zutphen supersnelrechtzittingen bij de politierechter. Zowel in Arnhem als in Zutphen zijn er op donderdag 12 januari snelrechtzittingen. Op 1 maart 2012 zijn er themazittingen voor jeugdige verdachten en zaken waarvoor verdachten op 1 januari een dagvaarding mee hebben gekregen. Grotere onderzoeken zullen op een Meervoudige Kamer zitting aangebracht worden. Klik hier voor het volledige persbericht van het OM.Ander nieuws