Header image

Raadsvergadering op 25 mei

OOST GELRE - De agenda voor de komende raadsvergadering van 25 mei is niet de langste in de geschiedenis. Slechts een negental punten komen aan de orde. Een van de agendapunten is het aanvullend krediet t.b.v. vervangende nieuwbouw Hamelandschool. Alsnog krijgt de Hamelandschool een aanvullend krediet om het gebouw aan te passen en uit te breiden. De ludieke actie vorig jaar bij de begrotingsbehandeling heeft toch effect gehad zou je zeggen. De argumenten waren toen en zijn nu een goede reden om het krediet toe te kennen. De huidige huisvesting is van dien aard, dat aanpassingen en uitbreiding van de school noodzakelijk zijn. Compleet met sportzaal, om de leerlingen van deze school de lichamelijke beweging op de school te geven die nodig is, zonder allerlei noodgrepen te moeten uitvoeren om ze deze beweging te bieden. Gebruik van bijv. de nieuw te bouwen sporthallen, is geen optie temeer omdat het vervoer van deze leerlingen naar dergelijke locatie te veel voeten in de aarde zou hebben. Een goed plan dus, noodzakelijk gezien de staat van de huidige huisvesting en de groei van het aantal leerlingen voor dit soort onderwijs in Lichtenvoorde.

Ander nieuws