Header image

Provincie steunt vestiging dorpshuis Halle

HALLE - De provincie Gelderland draagt 100.000 euro bij aan de vestiging van Dorpshuis 'De Korenaar' in het voormalige kerkgebouw 'De Kleine Kerk' in Halle. Al eerder verleende de gemeente Bronckhorst een subsidie van 25.000 euro. Ook heeft het Oranje Fonds een bijdrage van 30.000 euro toegezegd. Er lopen nog enkele aanvragen voor subsidie, waar nog geen antwoord op is ontvangen. Het eventueel resterende bedrag kan stichting Dorpshuis ‘De Korenaar’ lenen van de Protestantse Gemeente van Halle. Nu de subsidie verleend is, zal de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Halle het gebouw voor een symbolisch bedrag overdragen aan de stichting Dorpshuis 'De Korenaar'. Op deze manier krijgt het een sociale bestemming, nu het niet meer voor erediensten zal worden gebruikt. Om afscheid te nemen van de Kleine Kerk als kerkgebouw zal op zondag 13 maart aanstaande voor het laatst een kerkdienst in de Kleine Kerk gehouden worden. Aan het dorpshuis wordt een huisartsenpraktijk gekoppeld. Deze huisartsenpraktijk zal ontwikkeld en gefinancierd worden door de huidige huisarts van Halle. Het stichtingsbestuur kan nu verder met het aanvragen van de benodigde vergunningen alvorens de werkzaamheden kunnen starten.Ander nieuws