Header image

Provincie Gelderland vraagt om ideeën van inwoners

GELDERLAND - Van vrijdag 9 maart tot 31 maart kan iedereen ideeën aanleveren via de website: www.isdenatuurookvanjou.nl. De provincie vraagt om ideeën hoe we met elkaar de natuur van Gelderland kunnen behouden en beheren. Jan Jacob van Dijk: gedeputeerde Natuur en landbouw: “ik ben ervan overtuigd dat er onder de Gelderse inwoners heel veel mensen zijn die verstand van natuur hebben en verstand van zaken doen. Daarnaast weet ik ook dat Gelderlanders veel hart voor natuur hebben. Ik reken ook op inbreng van jonge mensen, Daar moet toch een hoop denkkracht zitten!” Op de website staat al vier ideeën hoe het kan. Deze ideeën zijn elders in het land, en in onze provincie in ontwikkeling. Inwoners kunnen op twee manieren meedoen: door zelf een ideeën aan te leveren. Dat kan via uploaden via de website. Film en fotomateriaal kan er ook op gezet worden. Daarnaast kunnen mensen laten weten wat ze van een idee vinden door met een ster hun waardering te laten blijken of erop te reageren. De website is een open forum. Iedereen kan meedoen. Jong en oud. Ideeënleveraars met meer dan twee sterren kunnen meedoen aan de verloting van een natuurattentie.

De provinciale politiek moet dit jaar een aantal belangrijke besluiten nemen over natuur en natuurbeheer. De provincie praat op dit moment met veel professionele partijen om het toekomstig natuurbeleid en natuurbeheer vorm te geven. De provincie wil ook alle inwoners bij dit belangrijke onderwerp betrekken en hen de gelegenheid geven mee te denken en mee te praten. De website geeft alle inwoners hiertoe de gelegenheid De inbreng van de inwoners via de burgerdialoog krijgen een plaats in toekomstig natuurbeleid. Het natuurbeleid verandert de komende jaren ingrijpend. Provincies worden hiervoor vanaf 2014 verantwoordelijk voor in plaats van het Rijk, er komt minder overheidsgeld voor en het natuurbeleid moet dichter bij mensen komen te staan. De ervaring heeft geleerd dat nu het natuurbeleid teveel beleefd wordt als regeltjes en procedures. Dat we bijna vergeten lijken dat natuurbeleid vooral gaat over de relatie tussen mens en natuur en dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zorgen voor natuur is zorgen voor jezelf en voor de komende generaties. Die verbondenheid en verantwoordelijkheid moet weer sterker worden. Dat betekent ook meer investeren in de omgeving om je heen. Letterlijk via allerlei financiële vormen. En figuurlijk door er zorgvuldig mee om te gaan.Ander nieuws