Header image

Programmaraad Oost-Gelderland zoekt nieuwe raadsleden

OOST GELDERLAND - De Stichting Programmaraad Oost-Gelderland – met als werkgebied alle gemeenten in de Achterhoek, de  Liemers en de gemeente Brummen - adviseert  o.m. kabelexploitant UPC Nederland B.V. omtrent televisie- en radioprogramma’s. Het merendeel van de Nederlanders ontvangt de televisie- en radioprogramma’s via de kabel. Omdat het onmogelijk is om een ieder zelf te laten bepalen welke programma’s dat zijn, heeft de Mediawet die taak toebedeeld aan programmaraden. De programmaraad brengt jaarlijks aan de kabelexploitanten een bindend advies uit over 15 televisie- en 25 radiozenders. Daarvan zijn door de overheid al 7 televisie- en 9 radiozenders vastgesteld. Voorts adviseert de programmaraad over de samenstelling van het overige deel van het standaardpakket, dat uit ongeveer 30 televisie- en 40 radiozenders bestaat. Om de taak van de programmaraad in het belang van de consument zo goed mogelijk te kunnen vervullen en mede in verband met vacatures vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van enkele leden, worden voor diverse ingangsdata nieuwe leden gezocht, mogelijk ook voor de functie van penningmeester of secretaris. De vacatures staan open voor abonnees afkomstig uit diverse gemeenten waaronder de gemeente Aalten. Hij/zij wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Omdat de Mediawet ervan uit gaat, dat de leden van de programmaraad samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving vormen, waarin zoveel mogelijk bevolkingsgroepen met diverse culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen vertegenwoordigd zijn, zijn allochtonen, vrouwen en jongeren zeer welkom. De programmaraad vergadert doorgaans vier keer per jaar. Het betreft een functie op vrijwillige basis, waarvoor een passende vergoedingsregeling geldt. Wilt u ook meepraten over radio en televisie op de kabel? Dat kan! Meld u nu aan als kandidaat. De functie-eisen zijn onder andere: * u bent minimaal 16 jaar oud; * u (of het gezin waar u deel van uitmaakt) ontvangt radio en televisie via het kabelnetwerk van UPC, eventueel in de toekomst als abonnee van een andere aanbieder via de kabel (bijvoorbeeld Tele2); * u heeft interesse in de wereld van de media en wilt graag in teamverband een constructieve bijdrage leveren aan een radio- en televisiepakket, dat voor alle kabelabonnees in ons werkgebied interessant is; * u beschikt over voldoende kennis of wilt u deze eigen maken op het terrein waarbinnen de Stichting Programmaraad Oost-Gelderland adviseert; * u mag geen lid zijn van het gemeentebestuur, geen binding hebben met een kabelexploitant anders dan als abonnee en geen bestuurslidmaatschap of betrekking hebben bij een zendgemachtigde; * u bent als inwoner ingeschreven in de gemeente Aalten. Belangstellenden worden uitgenodigd om een brief met motivatie en een kort cv op te sturen naar: Stichting Programmaraad Oost-Gelderland, t.a.v. de heer E. Driessen, Ruurloseweg 27, 7255 DG Hengelo (G). Graag ontvangen wij uw schriftelijke reactie vóór 1 oktober a.s. Een selectiecommissie zal de kandidaten selecteren en eventueel uitnodigen voor een gesprek.

Ander nieuws