Header image

Preventie noodzakelijk om overvallen de kop in te drukken

ACHTERHOEK - Er zijn nog te veel overvallen in Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland Midden. Met name vanwege de enorme impact die een overval heeft op het slachtoffer, vinden het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Politie dat er actie moet worden ondernomen. Daarom worden er in Gelderland (Noord, Oost en Midden) zeven gratis bijeenkomsten gehouden voor ondernemers en werknemers uit de detailhandel en daghoreca. Maandag 7 februari is de aftrap in het gemeentehuis van Zutphen.

Het aantal overvallen in de detailhandel is in 2010 in Noord- en Oost-Gelderland gestegen. Waren er in 2009 nog 14 overvallen, in 2010 waren het er 23. In dezelfde regio daalde overvallen op de daghoreca met 50% van 8 naar 4. In Gelderland Midden daalde het aantal overvallen licht in de detailhandel van 23 naar 21. Ook bij de daghoreca was een lichte daling te zien (van 11 naar 9).

Tijdens de gratis avonden krijgen de deelnemers gratis workshops aangeboden over preventiemaatregelen, wat te doen tijdens een overval en hoe men weer aan het werk komt. Daarnaast krijgen ondernemers de gelegenheid om vragen te stellen aan het Openbaar Ministerie, de Politie en het HBD en is er een informatiemarkt waar specialisten staan op het gebied van preventie, training en nazorg. Ondernemers en werknemers kunnen zich opgeven via www.kvk.nl/voorkomeenoverval

Preventie blijkt een zeer goede manier om het aantal overvallen te voorkomen. Organisatorische maatregelen, zoals protocollen, gezamenlijk sluiten en het stimuleren van pinbetalingen, dragen bij aan het voorkomen van een overval en zijn essentieel om technische of bouwkundige maatregelen te doen slagen.Ander nieuws