Header image

PRESENTATIE NIEUWE DEEL WALD

Hummelo- Op vrijdag 19 november 2010 vindt in De Gouden Karper in Hummelo de presentatie plaats van het negende deel van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD): De mens en zien näösten-B. Daarmee zijn vier van de vijf hoofddelen voltooid; cf. de bijlage. De uitgave behandelt in vervolg op De mens en zien näösten-A het ontbrekende deel van de woordenschat die betrekking heeft op de relatie tussen mensen onderling. Aan de orde komen de volgende zes onderwerpen: feesten, tradities, folklore; kunst en cultuur; onderwijs; geloof; (kinder)spelen; sport.

Natuurlijk is weer een belangrijk onderdeel van deze uitgave de dialectnamen die verband houden met deze onderwerpen. Honderd kaartjes geven een overzicht van de verspreiding van dialectwoorden in onze streek. Bovendien wordt ingegaan op allerlei aspecten die verband houden met de dialectwoorden. Zo wordt uitgebreid beschreven hoe in verschillende plaatsen vanouds kermis of koninginnenfeest gevierd wordt en wat er op de verschillende andere feestdagen in het jaar (zoals carnaval, Pinksteren, Sinterklaas) gebeurt. Een 25-tal illustraties verlevendigen deze uitgave.

Op de bijeenkomst zullen de 43 informanten die meer dan 25 jaar meewerken aan het WALD in het zonnetje gezet worden. Overigens hebben vanaf 1980, toen met het versturen van vragenlijsten begonnen werd, meer dan 650 metwarkers een bijdrage geleverd aan het project.

De mens en zien näösten-B telt 288 pagina’s en is voor €13,50 te koop in de boekhandel en bij het Staring Instituut.

Belangstellenden kunnen informatie opvragen bij het Staring Instituut: tel. 0314-332831 of mail: info@staringinstituut.nl, www.staringinstituut.nl.Ander nieuws