Header image

Politieke partij 50PLUS gaat voor koopkrachtbehoud

GELDERLAND - De nieuwe politieke partij 50PLUS gaat ook in Gelderland voor koopkrachtbehoud voor ouderen en uitkeringsgerechtigden.

Onlangs werden de kandidatenlijsten voor de beide kieskringen in Gelderland officieel op de gemeentehuizen van Arnhem en Nijmegen aangeboden. Daarmee doet de partij definitief mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart a.s. In haar verkiezingsprogramma pleit 50PLUS voor meer toezicht vanuit provinciale staten op de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten voor de burger en op bevriezing van de provinciale opcenten. Ouderen en uitkeringsgerechtigden dreigen van de bezuinigingen van de regering extra de dupe te worden. “Waar koopkrachtverlies in CAO-onderhandelingen door algemene loonrondes wordt gecompenseerd, geldt voor ouderen alleen maar achteruitgang. Pensioenen worden al jaren niet meer of slechts ten dele geïndexeerd (aangepast aan de loonontwikkeling). Dit heeft ertoe geleid dat de meeste gepensioneerden er in de laatste vijf jaar gemiddeld 10% op achteruit zijn gegaan. Dat betekent voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen (netto ± 1500 euro per maand), hetgeen voor de meeste gepensioneerden geldt, een achteruitgang van 150 euro netto per maand. Ruim 1800 euro netto per jaar! Dat vang je niet zomaar op. Zeker niet als de gemeentelijk lasten blijven stijgen, de ziektekostenpremie elk jaar stijgt evenals het eigen risico.”aldus 50PLUS.

50PLUS vreest dat ouderen met minder dan een modaal inkomen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Dat wordt nog erger als de inflatie stijgt en de euro voor de dagelijkse boodschappen minder waard wordt. In het verkiezingsprogramma pleit 50PLUS verder voor gratis bus en tram voor 65 plussers en een gereduceerd tarief voor deze groep bij de spoorwegen.

Ook pleit 50PLUS voor meer veiligheid in de provincie. Meer blauw op straat in plaats van achter het bureau. De aanrijtijden van de politie in de verre uithoeken van de provincie zijn op dit moment veel te lang en moeten verkort worden. 50PLUS is vóór het open houden van lokale politieposten en voor het uitbreiden daarvan. Het doen van digitale aangifte lijkt 50PLUS voor ouderen geen goed idee.

50PLUS vindt ook dat er voor de provincie zogenaamde risicokaarten moeten komen waarop de risico’s per regio duidelijk en overzichtelijk staan vermeld. Dat geldt met name voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Er dient meer aandacht te zijn voor de verkeerssituatie in Gelderland. Zo wordt het hoog tijd dat de A15 wordt doorgetrokken naar Babberich en dat een verbinding over de Waal wordt gemaakt tussen de A73 en de A15.

De provinciale speerpunten voor Gelderland staan op de website van 50PLUS: daar vindt u ook de namen en adressen van lijsttrekker en kandidaten voor 50PLUS. Voor meer informatie en het verkiezingsprogramma van 50PLUS kunt u zich wenden tot Roelof Mulder Lijsttrekker 50 PLUS voor de provincie Gelderland. Tel. 0344681973/0620702735, e-mail: roelof.j.mulder@planet.nlAnder nieuws