Header image

Politie waarschuwt voor onveilig vervoer

GELDERLAND - Winnende teams worden vaak op platte wagens achter een landbouwtrekker door het dorp gereden of jongeren worden tijdens hun zomerkamp bij een dropping in de laadbak van een vrachtwagen vervoerd. Dit brengt bepaalde veiligheidsrisico’s met zich mee en is officieel verboden. Onder bepaalde voorwaarden wordt een vergunning verstrekt. De politie wijst organisatoren van dergelijke ritten op hun aansprakelijkheid wanneer men dit zonder vergunning doet en er zich een ongeval voordoet.

Je team is kampioen geworden bij het voetbal, het zwemmen of de korfbal en de kampioenen worden gehuldigd. Ondermeer in de Achterhoek wordt dan vaak spontaan een landbouwtrekker met platte wagen geregeld om de ‘kanjers’ door het dorp te rijden. Straten lopen uit en men juicht de kampioenen toe.

Tijdens Pinksteren, zeker met goed weer, stromen de campings vol en wordt er misschien wel een dropping georganiseerd. Ditzelfde gebeurt ook vaak tijdens zomerkampen. Men kruipt in de open- of gesloten laadruimte van een vrachtauto of bedrijfsbus of zelfs een aanhangwagen daarvan, en gaat op pad.

Waar vaak onvoldoende aan gedacht wordt, is de veiligheid van de passagiers. Men zit opeen gepakt op de platte wagen of in de laadruimte en er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden om je ergens aan vast te pakken. Om veiligheidsredenen en om ongelukken te voorkomen mag de bestuurder op een dergelijke wijze zonder vergunning geen personen vervoeren. Als er ongelukken gebeuren dan is hij volgens de geldende wetgeving aansprakelijk. De wegbeheerder, meestal de gemeente, kan ontheffing verlenen aan dergelijk vervoer, maar dat is aan strikte regels gebonden. Zo moet men een deugdelijke zitplaats op de wagen hebben en zijn er regels over de aantallen passagiers die erop plaats nemen. De bestuurder moet die ontheffing bij zich hebben en aan de politie kunnen tonen.

De politie zal bij overtreding proces-verbaal opmaken en wil met dit bericht aandacht vragen voor de veiligheid van de te vervoeren passagiers.Ander nieuws