Header image

Politie start ‘Donkere dagen offensief’ overvallen

APELDOORN– “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, dit geldt zeker ook bij overvallen. Uit onderzoek is gebleken dat in de donkere maanden van het jaar, de vaak lokale overvallers gebruik maken van de omstandigheden om hun slag te slaan. Daarom start de politie Noord- en Oost-Gelderland een zogeheten ‘Donkere Dagen offensief’ om overvallen tegen te gaan.

Tijdens het Donkere Dagen Offensief neemt de politie een aantal extra maatregelen. Zo wordt een speciaal overvallenteam opgericht. Dit team richt zich niet alleen op gepleegde overvallen maar ook op de analyse van eerdere overvallen. Het doel van het team is vooral informatie te verzamelen, relaties bloot te leggen, strafbare feiten op te sporen en daarmee overvallen te voorkomen.

Daarnaast vindt verscherpt toezicht plaats op de ‘hotspots’ in de regio. Het gaat hierbij om bepaalde plaatsen en tijden waarvan op basis van analyses is gebleken dat die mogelijk doelwit zijn van een overval. De politie zal zichtbaar en niet-zichtbaar aanwezig zijn op deze ‘hotspots’.

Uiteraard worden na iedere overval alle opsporingsmiddelen ingezet, zoals buurtonderzoek en passantenonderzoek. Ook worden alle sporen bekeken en onderzocht. Met behulp van getuigenoproepen in de media en het uitgeven van een SMS-alert bij een overval roept de politie de hulp van burgers in om verdachten op te kunnen sporen.

Verder lanceert het korps een speciale overvallen website. Op deze website www.nog.nl/overvallen zijn op een overvallenkaart de locaties te vinden waar sinds eind juni overvallen hebben plaatsgevonden. Daarbij staat een beschrijving van de overval en een getuigen oproep. Ook zullen hier opgeloste zaken worden vermeld met een beschrijving van de opgelegde straf. Daarnaast is hier voor zowel burgers als voor ondernemers preventie informatie te vinden.

De regio Noord- en Oost-Gelderland is een mooi en relatief veilig gebied; er zijn hier duidelijk minder overvallen dan in andere delen van Nederland. Toch stijgt ook hier het aantal en de impact op slachtoffers is erg groot. In 2008 waren er in de regio 67 overvallen, in 2009 stond de teller op 69. In 2010 hebben tot nu toe 46 overvallen plaatsgevonden, hiervan konden tot nu toe 16 overvallen worden opgelost. De stijging in combinatie met de enorme impact die een overval op slachtoffers heeft, is voor de politie reden voor deze intensievere aanpak. Het donkere dagen offensief maakt onderdeel uit van de regionale aanpak overvallen.

De regionale aanpak overvallen omvat een samenwerkingsverband tussen Openbaar Ministerie, gemeenten, Kamer van Koophandel en Politie. Alle partijen dragen hun steentje bij in de aanpak overvallen.Ander nieuws