Header image

Politie polst meningen inwoners over inzet sociale media

ACHTERHOEK-De politie Noord- en Oost-Gelderland gaat via een enquête op www.politie-nog.nl de mening polsen van haar inwoners over de manier waarop het korps sociale media als Twitter en YouTube inzet. Voor de politie is het contact met de burger van cruciaal belang om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken, dorpen en steden in haar gebied te kunnen verbeteren. Naast de vele contacten die de politie heeft met mensen op straat, via 0900-8844, op spreekuren, rondom aangiftes etc, zijn daar in de afgelopen 1,5 jaar ook contacten via sociale media bijgekomen. De politie gaat via een internetenquête nu inventariseren wat de burger daarvan vindt.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de politie Noord- en Oost-Gelderland al de nodige ervaring opgedaan met het gebruik van sociale media. Met name het gebruik van Twitter door wijkagenten is hard gegroeid in het afgelopen jaar. Inmiddels zijn ongeveer 60 wijkagenten actief op Twitter. Via Twitter laten wijkagenten zien waar zij in hun dagelijks werk mee bezig zijn, en kunnen zij wijkbewoners attenderen op incidenten en getuigenoproepen doen.

Ook heeft het korps sinds december 2009 een eigen YouTube-kanaal. Hierop staan zowel voorlichtingsfilmpjes, over ondermeer geweld tegen de politie en de impact van overvallen, als opsporingsberichten waarin signalementen en/of camerabeelden van verdachten worden getoond.

Wat Hyves betreft heeft de politie Noord- en Oost-Gelderland een regionaal Hyves-account (http://politiegldno.hyves.nl/) en er zijn een paar wijkagenten met een eigen Hyves-pagina. Ook is het de bedoeling om bij opsporingsonderzoeken steeds vaker gebruik te gaan maken van sociale netwerksites zoals Hyves, om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen en zo de burger te betrekken bij politieonderzoeken.

Doel van de enquête die de politie Noord- en Oost-Gelderland nu heeft opgesteld is inventariseren wat de inwoners van de regio vinden van de manier waarop de politie in dit gebied sociale media inzet, en of er dingen zijn die zij missen, of graag anders zouden zien. De enquête kan de komende maand worden ingevuld op www.politie-nog.nl.Ander nieuws