Header image

Politie onderzoekt tevredenheid burgers

ACHTERHOEK - Goed contact tussen burger en politie is essentieel voor het vertrouwen en de tevredenheid van de burger in de politie. Een burger verwacht vakkundigheid en professionaliteit van de politie. Een belangrijk onderdeel hiervan is goed contact tussen de burger en de politie. Daarom start de politieregio Noord- en Oost-Gelderland op 17 september 2010 een tweede enquête met als onderwerp ‘het contact met de politie bij aangifte’.

Als onderdeel van het meerjaren beleidsplan is de politieregio Noord- en Oost-Gelderland al enige tijd bezig met het verbeteren van het contact met de burgers. In 2009 zijn burgers daarom voor de eerste keer door middel van een enquête in de gelegenheid gesteld aan te geven wat zij vinden van de manier waarop zij door de politie tijdens een aangifte worden behandeld. De Klantthermometer is een enquête onder burgers die op verschillende manieren contact met de politie hebben gehad. Het is nu de tweede keer dat de politie dit instrument inzet. De Klantthermometer maakt duidelijk waarover de burger (on)tevreden is over het politiecontact of wat er voor verandering vatbaar is. Met behulp van de resultaten kan de politie inspelen op de behoeften en wensen van de burger.

Op 17 september 2010 is de start van het tweede deel van de Klantthermometer. De politie stuurt de brieven aan burgers die contact hebben gehad met de politie omdat zij aangifte hebben gedaan op een politiebureau. In de brief staat hoe men kan meedoen aan de enquête. De burgers vullen de enquête online in via een speciale website.

Uit de vorige Klantthermometer is gebleken dat burgers die aangifte doen tevreden zijn over het persoonlijk contact met de politie. Verbeterpunt is de informatievoorziening tijdens en na afloop van het contact met de politie. De politieregio onderneemt acties om hierin verbetering aan te brengen waardoor de tevredenheid van de inwoners zal toenemen. Zo krijgt elke aangever een aangiftemap mee, met informatie over de aangifte en preventietips.Ander nieuws