Header image

Politie legt fiets aan de ketting ter voorkoming diefstal

OOST GELRE - De politie in de gemeente Oost Gelre gaat met ingang van 1 februari niet afgesloten fietsen aan de ketting leggen. Hiermee wil zij de fietsenbezitter bewuster maken van het feit dat men ook zelf fietsendiefstal kan voorkomen door de tweewieler op slot te zetten.

Voor iedere fietseigenaar is het een grote frustratie wanneer zijn of haar fiets gestolen wordt. Jaarlijks worden er landelijk duizenden fietsen gestolen, soms splinternieuwe afgesloten fietsen. Daarnaast worden er ook nieuwe fietsen gestolen die niet afgesloten blijken te zijn geweest. Even een boodschapje bij de slager of gewoon vanaf het erf tijdens de lunchpauze.

In de gemeente Oost Gelre is vorig jaar 136 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Een groot deel van de fietsen, zo blijkt uit de aangifte, is gestolen terwijl ze niet op slot stonden. De politie wil de fietsenbezitter erop attenderen dat ook zij behulpzaam kunnen zijn in de bestrijding van fietsdiefstal door de fiets altijd op slot te zetten. In de jaren 2007 t/m 2009 werd resp. 169, 186 en 189 keer aangifte gedaan ter zake diefstal fiets, dan wel poging daartoe. De meeste fietsen zijn in Lichtenvoorde gestolen (75) en Groenlo (44). Daarna volgen Lievelde (7), Zieuwent (4), Vragender (3) en Harreveld (3). De locaties waar in Lichtenvoorde en Groenlo de meeste fietsen worden gestolen, zijn het centrum en bij het station. Ook blijkt er een stijging van diefstallen tijdens evenementen en ook dan geldt: zet uw fiets op slot en maak hem aan de fiets van een bekende vast of aan een paal o.i.d.

De politie Oost Gelre gaat overdag niet afgesloten fietsen in het winkelgebied met een beugelslot op slot zetten. Aan het beugelslot zit een kaart met daarop de vermelding dat de eigenaar met 0900-8844 contact moet opnemen.

De eigenaar krijgt dan te horen, dat men met een legitimatiebewijs en evt. het eigendoms-bewijs naar het politiebureau aan de Schatbergstraat 3 in Lichtenvoorde moet komen. Daar worden de gegevens gecontroleerd en vastgelegd.

Dit laatste om bij een daadwerkelijke diefstal vast in het bezit te zijn van gegevens van de eigenaar en de juiste omschrijving van de fiets. Daarna gaat een politieagent met de eigenaar mee naar de plaats waar de fiets op slot is gezet en krijgt deze zijn tweewieler terug.

De politie neemt zeer regelmatig de locaties waar de meeste fietsen gestolen worden, mee in haar surveillance. Dit zal zij blijven uitvoeren in de hoop fietsendieven op heterdaad te betrappen. Preventietips om zelf fietsendiefstal te voorkomen, zijn te vinden op www.politie.nl.Ander nieuws