Header image

Politie in actie tegen heling

NOORD EN OOST GELDERLAND - Consumenten kunnen sinds 10 maart via www.stopheling.nl zelf controleren of aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie. De politie wil samen met consumenten heling tegen gaan, want: ‘Zonder heler geen steler’. Doordat consumenten hun aankopen zelf controleren hoopt de politie dat zij bewuster met tweedehands aankopen omgaan. Doordat er meer gevallen van heling bekend zijn, hoopt de politie meer diefstallen op te lossen. In 2010 zijn er in de regio Noord- en Oost-Gelderland 218 aanhoudingen verricht voor heling.

Om te controleren of een product als gestolen geregistreerd staat, voert de koper een deel van het serienummer van het product in op de site www.stopheling.nl of via www.politie.nl. Alle gestolen goederen waarvan de serienummers bekend zijn en waarvan aangifte is gedaan, zijn sinds 1 januari 2010 opgeslagen in een speciale databank waarop alle politieregio’s zijn aangesloten. Wanneer na het controleren van een serienummer blijkt dat een product gestolen is, kan hiervan via een link direct melding gedaan worden bij de politie.

De website stopheling is geen systeem met 100% garantie maar een hulpmiddel. Ondanks de controle via stopheling.nl kan een product alsnog gestolen zijn. Het blijft dus belangrijk om het gezonde verstand te gebruiken: ‘Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook’.

Burgers kunnen preventief een belangrijke bijdrage leveren door na aankoop van een nieuw product het serienummer te noteren. Een serienummer maakt een product uniek en traceerbaar. Het registreren van serienummers en het doen van aangifte van diefstal is dan ook van groot belang voor het slagen van dit initiatief.

In 2010 zijn in de regio 218 aanhoudingen Heling verricht; 30 in de Achterhoek, 97 in Apeldoorn, 29 in de IJsselstreek en 62 op de NW-Veluwe. In 121 gevallen heeft dit geleid tot een verdachte OM.Ander nieuws