Header image

Pleidooi voor jaarlijkse second opinion in TBS behandeling

WARNSVELD - Medewerkers van verschillende forensisch psychiatrische instellingen zouden jaarlijks over en weer individuele behandelingen inhoudelijk moeten beoordelen. Bij tbs-behandelingen gebeurt dat nu om de zes jaar. Een second opinion verbetert de kwaliteit van de behandeling en kan stagnatie voorkomen. Dat stelt prof.dr. Ko Hummelen, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, dinsdag 8 februari 2011 in zijn oratie ‘Over grenzen en open vensters’. ‘Externe beoordeling door professionals zal er op termijn toe kunnen leiden dat patiënten beter gaan meewerken aan de behandeling’, denkt Hummelen. Patiënten zijn volgens Hummelen eerder bereid hun gedrag te veranderen als er rekening wordt gehouden met hoe zij de behandeling ervaren. ‘Een second opinion neemt de patiënt serieus en houdt rekening met zijn of haar perceptie van de behandeling,’ zegt Hummelen. ‘En bovendien kan de patiënt een second opinion inbrengen in de rechtszaak over verlenging van de behandeling.’ Een rechter kan de uitkomsten van de second opinion laten meewegen in het oordeel. Hummelen stelt dat behandelaars elkaar ‘scherp moeten houden’, omdat ‘de aard van het werk in forensische instellingen leidt tot een zekere mate van interne gerichtheid’. In een forensische instelling is de afstand tot de maatschappij groter dan in de reguliere psychiatrie, omdat patiënten gedwongen worden behandeld en dat gedurende een langere periode. ‘Er is veel aandacht voor de patiënt in de kliniek, maar hoe het daar buiten moet na de behandeling is minder duidelijk’, vindt Hummelen. ‘Leg elkaar een aantal vragen voor, zoals: is de behandeling gericht op terugkeer in de samenleving en op voorkoming van recidive? Hoe concreet zijn die plannen?’ Hummelen wil dat professionals zich bewust worden van hun eigen visie op behandelingen en van afwijkende visies. Hij is geen voorstander van het formaliseren van de second opinion. ‘Het gaat mij veel meer om het gesprek, de discussie. Kwaliteitsverbetering krijg je niet door dwingende controles op te leggen.’ Prof.dr. J.W. (Ko) Hummelen (1954) is sinds augustus 2009 bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft voornamelijk de behandeling van impulsregistratiestoornissen. Hummelen is daarnaast werkzaam als psychiater bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling De Boog (GGNet) in Warnsveld. Dinsdag 8 februari houdt Hummelen zijn oratie, getiteld: ‘Over grenzen en open vensters’, om 16.15 uur in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

Ander nieuws