Header image

Plannen voor kunstwerk bij Stokkersbrug in Eibergen

EIBERGEN - Het Waterschap Rijn en IJssel biedt het gemeentebestuur het kunstwerk ‘renaturisatie’ van kunstenaar Robert W. Jansen aan bij de Stokkersbrug in Eibergen. Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben hierop met enthousiasme gereageerd.

Bij het project Integraal herstel watersysteem van de Berkel is het kruispunt Berkel – Stokkersweg ten westen van Eibergen uitgekozen als locatie voor een kunstwerk. Het betreft hier een belangrijk recreatief knooppunt. Er lopen fietsroutes en wandelroutes langs. De brug over de Berkel is tegelijk een stuw in de Berkel. De stuw is vispasseerbaar gemaakt en vormt voor passanten een markant punt waar het water ondiep over de keien stroomt.

Het waterschap heeft aan de gemeente voorgesteld opdracht te geven aan Robert W. Jansen uit Markelo voor uitvoering van zijn idee renaturisatie. Het kunstwerk is een boom die wordt uitgevoerd in gietijzer. Door de forse afmetingen zal deze boom een landmark zijn in het gebied en een mooi zichtpunt vormen voor gebruikers van de nieuwe N18 die naar verwachting binnen enkele jaren in de directe nabijheid aangelegd wordt. Het kunstwerk moet de uitstraling van een landmark krijgen. De maat en schaal van de ijzeren boom past hier goed bij.

Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert vele projecten in en langs het water van de Berkel. Het doel van de projecten is vooral het creëren van een robuust watersysteem met versterkte landschappelijke en ecologische kwaliteiten. De werken aan de beken en watergangen vinden hun oorsprong in het beleid van het waterschap, maar ook in Rijks en Europees beleid, zoals waterbeleid 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water. Bij projecten van het Waterschap waarbij intensief gewerkt wordt met grond en water, wil het bestuur van het waterschap aan kunst een plek geven. Kunst als een herkenbaar punt in het landschap draagt bij aan de herkenbaarheid en de functie van het waterschap. Door kunst worden de watergangen met bijzondere onderdelen zoals vispassages, meer zichtbaar voor bewoners en bezoekers in het gebied.Ander nieuws