Header image

Passieconcert Het Achterhoeks Bachkoor & Orkest

WINTERSWIJK - Met de uitvoering van de Hohe Messe van J.S. Bach, tijdens het Jubileumconcert in oktober 2009 nog vers in het geheugen, hebben het koor & orkest de draad weer opgepakt met een genre dat heel toepasselijk is voor deze tijd van het jaar: de Lijdenstijd. Het Passieconcert, dat uitgevoerd zal worden op zondagmiddag 14 maart a.s. in de Jacobskerk aan de Markt te Winterswijk, staat voornamelijk in het teken van Stabat Mater. De treurende moeder van Jezus Christus, die moet toezien hoe haar Zoon wordt gekruisigd en sterft. Het bijzondere aan de verschillende Stabat Mater’s die gecomponeerd zijn is dat de tekst een en al droefenis is, terwijl de melodieën van sommige delen nogal vrolijk en luchtig overkomen. Tweemaal een Stabat Mater op zondag 14 maart. Voor dit concert zijn binnen Het Achterhoeks Bachkoor drie verschillende groepen gevormd. Het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is wel een van de meest bekende en beroemdste composities op dit gebed. De Italiaanse componist schreef het werk toen hij zich met een verslechterende gezondheid in een Franciscanerklooster had teruggetrokken. Zijn Stabat Mater was bestemd voor de lijdensmeditaties van de broederschap van edelen in de kerk van Santa Maria dei Sette Dolori (Maria van de Zeven Smarten) in Napels. Kort na de voltooïng van deze compositie stierf de componist op 26-jarige leeftijd. Domenico Scarlatti (1685 - 1757), was de zoon van Alessandro Scarlatti, geboren in Napels, Italië. Hij componeerde opera's, net als zijn vader. Hij werd echter beschouwd als een van de grondleggers van de moderne muziek. Hij schreef bijna 600 stukken voor klavecimbel. In 1709 was hij al zo bekend dat een kardinaal van Napels hem uitnodigde tot een ‘muzikaal duel’ met G.F. Händel, die op bezoek was die stad. Zijn Stabat Mater een ‘Dieci Voci e Basso Continuo’ werd gecomponeerd in Rome en is een van zijn weinige geestelijke werken die nog steeds bekendheid genieten. Dit tien-stemmige werk werk vergt veel inzet en concentratie van de uitvoerenden. Het Stabat Mater van Giovanni Battiste Pergolesi wordt vaak door solisten of vrouwenkoren uitgevoerd. De vrouwen van Het Achterhoeks Bachkoor zullen dit prachtige werk uitvoeren, terwijl de mannen zich buigen Over 2 delen uit Quatre Prières de nrs. 3 en 4, van Francis Poulenc en het Beati mortui van Felix Mendelssohn. Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans de Wilde en organist Dennis Vallenduuk verzorgt de continuo-orgelpartij binnen het orkest. Aanvang van het concert: 15.00 uur. Het Achterhoeks Bachkoor heeft dringend behoefte aan tenoren. Wellicht is dit concert een mooie gelegenheid om uw licht eens op te steken en de sfeer te proeven. Voor de bezetting van het orkest is er plaats voor eerste- en tweede violisten (m/v) Alt-violisten en cellisten (m/v) zijn ook van harte welkom. Het orkest repeteert wekelijks op de woensdagavond in de kapel van De Molenberg, Ziekenhuisstraat 14 te Groenlo, van 19.00- tot 20.00 uur, gevolgd door het koor dat repeteert van 20.00- tot 22.00 uur. Dit alles onder de inspirerende- en bezielende leiding van dirigent, Hans de Wilde. U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een repetitie mee te maken.

Ander nieuws