Header image

Ouders uit elkaar…. en ik dan?

ACHTERHOEK - Op woensdagmiddag 18 mei 2011 start Sensire een praat- en spelgroep voor basisschoolkinderen van 10 tot en met 12 jaar die te maken hebben met (echt)scheidingssituaties. Het maatschappelijk werk van Sensire biedt deze kinderen in de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk de mogelijkheid om kinderen van dezelfde leeftijd te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten.

Een (echt)scheiding betekent voor alle betrokkenen vaak een grote verandering. Meestal leert iemand daar zelf goed mee om te gaan, soms ook niet. Kinderen kunnen bij gebrek aan goede verwerkingsmogelijkheden emotionele problemen ondervinden van de (echt)scheiding van hun ouders. Op basis van praktijkervaring kan geconcludeerd worden dat kinderen veel baat hebben om deel te nemen aan een groep voor kinderen die te maken hebben met (echt)scheidingssituaties.

Het doel van deze praat- en spelgroep is om kinderen de mogelijkheid te bieden om steun en (h)erkenning te vinden bij elkaar, ervaringen uit te wisselen en te leren om beter met moeilijke situaties rondom de (echt)scheiding om te kunnen gaan. De volgende thema’s komen aan bod: praten over het scheidingsmoment, ervaringen rond de omgangsregeling, ander contact met vader of moeder en hoe om te gaan met een eventuele nieuwe relatie van de vader of moeder.

De praat- en spelgroep vindt plaats op een woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in Eibergen, J.W. Hagemanstraat 48 te Eibergen. Er wordt 18 mei gestart. Er zijn zes wekelijkse bijeenkomsten met maximaal acht kinderen per groep. De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers, te weten Jolanda Schaaf en Marita Pierik. De kosten voor deelname bedragen in totaal € 35,- (ontheffing mogelijk).

Na aanmelding hebben de begeleiders een kennismakingsgesprekje met het kind en zijn of haar ouders.

Informatie en aanmelding: Men kan contact opnemen met maatschappelijk werker Claudia Uffing, (0314) 35 73 54 of via email: C.Uffing@sensire.nlAnder nieuws