Header image

Ouders strenger over alcoholgebruik van hun kind

ACHTERHOEK - Ouders uit de Achterhoek zijn gevraagd naar hun kennis, houding en opvoeding rond alcohol. Meer ouders zijn zich bewust geraakt van de problematiek van jong alcoholgebruik en meer ouders vinden alcoholgebruik onder de 16 onacceptabel. Dat is vervolgens zichtbaar in de opvoeding: de regels zijn strenger geworden. De veranderingen zijn in de meeste gevallen het sterkst bij de ouders die bekend zijn met activiteiten van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’. Voor het effectonderzoek van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ zijn voor de derde maal 250 ouders van 10- tot 18-jarige kinderen telefonisch geïnterviewd. Zij gaven antwoord op 65 vragen over probleembesef, norm, kennis en opvoeding. De antwoorden zijn vergeleken met eerder onderzoek in maart 2006 en in juni 2007. Na bijna vijf jaar waarin ouders via diverse activiteiten geïnformeerd zijn over jongeren en alcohol, heeft 87% van de ouders iets gezien of gehoord van het project. Zo is de alcoholvoorlichting van de GGD-verpleegkundige in groep 7 bij veel ouders bekend. In 2006 gaf 62% van de respondenten aan een leeftijd van minimaal 16 jaar of ouder nodig te vinden om te mogen beginnen met het drinken van alcohol, dit is verhoogd naar 89% in 2010. Dit geeft aan dat ouders jong alcoholgebruik steeds minder accepteren. De kennis over de negatieve gevolgen van alcoholgebruik door jongeren is toegenomen. 82% van de ouders kan bijvoorbeeld vertellen dat hersenbeschadiging een belangrijk risico is. Dit is een belangrijke boodschap van het project. Sinds het begin van het project zijn ouders kritischer geworden over het alcoholgebruik van hun kind. Minder ouders keuren drankgebruik van hun kind goed en minder ouders kopen alcohol voor hun kind. Er is weinig verandering in de mate waarin ouders denken invloed te hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Toch blijken ouders eerder te praten over alcoholgebruik en de gevolgen daarvan en hebben zij vaker duidelijke afspraken met hun kind over alcoholgebruik. Nog te weinig ouders zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. Daarnaast is onvoldoende bekend dat alcohol ook schadelijk is voor jongeren als zij niet aangeschoten of dronken zijn. Bij vervolg van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ zal de aandacht zich voornamelijk op deze opvoedkundige aspecten en praktische vertaling moeten richten. Sinds enkele jaren voeren de acht Achterhoekse gemeenten samen met politie, OM, Halt, IrisZorg en GGD Gelre-IJssel projectactiviteiten uit om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. De activiteiten richten zich allereerst op ouders, daarnaast wordt samengewerkt met onder meer scholen, horeca en sportverenigingen. De inzet is om op iedere plek waar jongeren komen zo veel mogelijk dezelfde boodschap te laten horen: zo lang mogelijk uitstellen van het gebruik van alcohol. Het alcoholproject is mede tot stand gekomen door een subsidie van de provincie Gelderland.

Ander nieuws