Header image

Ouderen worden steeds sportiever

ACHTERHOEK Ouderen voelen zich beter dan vijf jaar geleden en nemen vaker deel aan sportieve activiteiten. Tegelijk maken 65-plussers vaker gebruik van voorzieningen. Ook geven en ontvangen ouderen vaker mantelzorg. Daarnaast ervaren meer 65-plussers problemen met vervoer. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Gelre-IJssel. Bijna 9.000 mensen van 65 jaar en ouder vulden eind 2010 een vragenlijst in over gezondheid, welzijn en leefstijl.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: Het aantal ouderen dat deelneemt aan sport is toegenomen. Ruim een derde van de ouderen heeft een verhoogd risico op een angststoornis of depressie. Van de ouderen geeft 39% aan eenzaam te zijn. Ouderen maken veel gebruik van welzijnsvoorzieningen. Deze stellen hen in staat om langer zelfstandig te leven. Welzijnsvoorzieningen zijn steeds beter bekend bij ouderen. Het aantal 65-plussers dat (bijna) altijd problemen heeft met vervoer is tussen 2005 en 2010 gestegen van 2% naar 6%. Daarnaast heeft 16% soms problemen met het vervoer. Veel 65-plussers vinden het gemeenteloket en het WMO-loket te ver weg. Zowel het aandeel mensen dat mantelzorg geeft als het aandeel dat mantelzorg ontvangt, is sinds 2005 anderhalf keer zo groot geworden. Ongeveer een kwart van de mantelzorgers voelt zich overbelast en/of heeft behoefte aan ondersteuning.

Mensen met een hogere opleiding hebben een betere gezondheid Net als in 2005 blijkt uit het onderzoek dat hoogopgeleiden op veel gezondheidsaspecten beter scoren dan laagopgeleiden. Een mogelijke verklaring voor de verbeterde gezondheid van ouderen is dan ook dat het (gemiddelde) opleidingsniveau en inkomen van ouderen hoger is geworden. De verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden blijven groot. Zo hebben laagopgeleiden meer lichamelijke en psychische klachten dan hoogopgeleiden. De enige uitzondering is alcohol: net als in 2005 blijken hoogopgeleide ouderen vaker en meer te drinken dan laagopgeleide ouderen.

Regionale en lokale aanpak Het aantal ouderen zal de komende jaren sterk blijven toenemen. Zowel regionaal als lokaal zullen beleidsmakers hierop moeten inspelen. Gezien de uitkomsten is het wenselijk dat gemeenten ouderen stimuleren om in beweging te blijven of te komen. Dagelijks bewegen helpt om het gewicht onder controle te houden en vermindert de kans op valongevallen. Om ouderen te laten deelnemen aan de samenleving kan een gemeente goede afspraken maken met vervoersmaatschappijen en het voorzieningenniveau in de wijken en dorpen op peil houden. Ondersteuning door familie, buren en vrienden is belangrijk in een tijd van bezuinigingen. Gemeenten kunnen extra aandacht geven aan ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.Ander nieuws