Header image

Oudercursus ‘Omgaan met Autisme’ Winterswijk

WINTERSWIJK - Een cursus voor ouders van jongvolwassenen (18-35 jaar) met een autisme spectrum stoornis in Winterswijk.

Ben u ouder van een jongvolwassen kind met een autisme spectrum stoornis en wilt u graag meer weten over autisme? Heeft u behoefte om uw ervaringen met anderen te delen? Wilt u graag handvaten aangereikt krijgen om met uw jongvolwassen kind met autisme om te gaan? Dan is er voor u de ‘Oudercursus Autisme’.

In het voorjaar van 2011 start GGNet Preventie met de oudercursus ‘Omgaan met Autisme.’ De cursus is er voor ouders van een normaal tot hoog begaafde jongvolwassene met een autisme spectrum stoornis, zoals hoogfunctionerend autisme, Asperger of PDD-NOS.

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals de diagnose en behandeling, werk, wonen en opleiding, omgaan met autisme en relaties en seksualiteit. Er is naast deze thema’s ook aandacht voor de positie van de deelnemers zelf, de eigen sterke kanten, het omgaan met emoties en het stellen van grenzen. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats. De cursus gaat van start in Winterswijk en wordt gegeven door een preventiemedewerker en een hulpverlener van GGNet.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met GGNet Preventie Regio Oost-Gelderland en De Liemers (0575) 58 24 50 of preventie@ggnet.nlAnder nieuws