Header image

Oude stuw in Haaksbergen stamt uit 19e eeuw

HAAKSBERGEN - De resten van een waterwerk die Waterschap Rijn en IJssel vorige week tijdens bij werkzaamheden in de Buurserbeek in Haaksbergen blootlegde blijken te stammen van een oude stuw die in 1884 werd gebouwd en in 1913 is afgebroken. Dit komt naar voren uit nader archeologisch onderzoek.

In archieven is ook nog de oude bestektekening van de voormalige stuw teruggevonden. De afmetingen van de resten komen daarmee overeen. Het aantreffen van ronde draadnagels in en een bepaalde cementsoort staven daarenboven dat het om een 19e eeuws waterwerk gaat. Vorige week werd ook nog de mogelijkheid open gehouden dat de vondst uit de 17e zou kunnen stammen, maar dat blijkt nu dus niet zo te zijn. De oude stuw blijkt in 1884 voor 2400 gulden te zijn aangelegd.
Waterschap Rijn en IJssel gaat nu in overleg met de gemeente en de landeigenaar bekijken wat er nu met gevonden resten van de oude stuw, bestaande uit vurenhouten balken, gaat gebeuren.

Vispassage
In de Buurserbeek op Landgoed Het Lankheet wordt een ‘bevaarbare’ vispassage aangelegd zodat vissen vanaf de IJssel de Buurserbeek kunnen opzwemmen naar geschikte paaigronden. Momenteel vormen de Oostendorperwatermolen en enkele stuwen daarvoor een belemmering. Het huidige tracé van de Buurserbeek blijft behouden en fungeert straks als hoogwatergeul zodat in tijden met veel neerslag overtollige water snel weg kan. Op landgoed het Lankheet wordt een waterbergingsgebied aangelegd dat wordt ingezet om water tijdelijk te parkeren. Hiermee wordt benedenstrooms wateroverlast beperkt.

Fotobijschrift:
De voormalige stuw die water afvoerde door de Oude Omvloed. In 1936 werd de huidig loop van de Buurserbeek gegraven en verloor de Oude Omloop haar functie. De Oude Omvloed is gedeeltelijk gedempt. De stuw werd omstreeks 1937 afgebroken.

 Ander nieuws