Header image

Opvoeden doe je niet alleen

LANDELIJK - Deze week, 10 – 17 oktober, staat Nederland in het teken van de eerste landelijke Week van de Opvoeding.

Opvoeden is van alle tijden. De samenleving is de afgelopen decennia echter veranderd. Grote gezinnen zijn een zeldzaamheid en sociale netwerken zijn anders dan vroeger. Wat niet is veranderd, is dat de meeste ouders/verzorgers wel eens vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Een goed advies is meestal voldoende om de ouders in staat te stellen de situatie verder zelf op te pakken en erger te voorkomen. Daarmee heeft opvoedingsondersteuning een belangrijke preventieve functie.

Bij onderzoek van de GGD gaf 9% van de ouders van de 0-12 jarigen aan op dat moment behoefte te hebben aan deskundige hulp of advies met betrekking tot de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Ouders die zich zorgen maken over de opvoeding geven vaker aan behoefte te hebben aan deskundige ondersteuning dan ouders die zich geen zorgen maken. Zitten ouders om hulp verlegen, dan kunnen ze met hun opvoedingsvraag meestal wel terecht bij familie en vrienden. Gezinnen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en gezinnen met jonge kinderen geven relatief vaak aan onvoldoende steun te ontvangen uit hun eigen netwerk.

Het onderzoek van de GGD laat verder zien, dat ouders van 0-12 jarige kinderen de thema’s (1) angst, onzekerheid en faalangst, (2) luisteren en gehoorzamen en (3) het stellen van grenzen, regels en afspraken het vaakst noemen als onderwerpen waarbij ze graag deskundige hulp of advies willen krijgen. De vormen waarin ouders het liefst opvoedingsondersteuning zouden willen krijgen zijn internet (47%), een centraal punt (42%) en persoonlijke begeleiding (31%). Opvoedingsondersteuning houdt niet op bij 12 jaar. Steeds vaker hebben ook ouders van kinderen in de puberteit vragen over de opvoeding. Het huidige aanbod aan opvoedingsondersteuning aan ouders van pubers is echter (nog) mager en verdient meer aandacht.

Alle ouders kunnen zo nu en dan steun en hulp bij de opvoeding gebruiken. Laagdrempelige hulp kan voorkomen dat er in een later stadium grotere problemen ontstaan. Daarom bieden de Centra voor Jeugd en Gezin laagdrempelige opvoedondersteuning aan voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

De factsheet ‘Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel’ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdgelre-ijssel.nl.Ander nieuws