Header image

Opkomstpercentage Oost Gelre boven landelijk gemiddelde

OOST GELRE - Het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni lag in Oost Gelre met 77,5% net iets boven het landelijke gemiddelde van (op dit moment) 74,6 %. Hiermee is de opkomst in Oost Gelre lager dan vier jaar geleden, toen 84% van de kiesgerechtigden naar de stembus kwam. In totaal kwamen er woensdag van de 22.890 opgeroepen stemgerechtigden 17.739 naar de stembus. Bij de telling, die tot na middernacht duurde, bleken 17 stembiljetten ongeldig en 7 blanco stemmen te zijn uitgebracht. Net als in 2006 is het CDA in Oost Gelre de grootste partij. Het percentage op het CDA uitgebrachte stemmen is echter gedaald van 46,28% in 2006 naar 27,11% in 2010. Het aandeel van de PvdA bleef met 15,65% nagenoeg gelijk aan 2006 (15,18%). Opmerkelijk is de stijging van de VVD: van 13% in 2006 naar 22,26% gisteren en die van de PVV: 3,22% in 2006 en 11,57% in 2010. De SP moest inleveren en ging van 17,20% in 2006 naar 11,37% in 2010. De volledige uitslag en inzichtelijke grafieken zijn te downloaden vanaf de website www.oostgelre.nl

Ander nieuws