Header image

Openluchttheater op eigen benen verder

EIBERGEN- Openluchttheater Eibergen staat vanaf volgend jaar helemaal op eigen benen. Twee jaar geleden raakte de vrijwilligersorganisatie al de gemeentelijke exploitatiesubsidie kwijt, maar viel het bestuurlijk nog wel onder Stichting Betula. Vanaf 1 januari zijn ook die banden doorgesneden en gaat de projectraad verder als Stichting Openluchttheater Eibergen. ,,Het goede nieuws is dat we ondanks de economische crisis en enorme bezuinigingen nog steeds vóóruit boeren. Dat kunnen maar weinig culturele organisaties ons nazeggen. De keerzijde is dat ook wij tegenwind hebben en onze ambities moeten bijstellen’’, aldus voorzitter Henk Nijhof.

Het twee jaar geleden opgestelde renovatieplan, dat zo’n 400.000 euro kost, wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Door de economische crisis lijkt het financieel onhaalbaar om de vereiste sponsor- en subsidiebijdragen binnen te halen. ,,We werken aan een alternatief plan, dat we gefaseerd willen realiseren. Komend seizoen gaan we daar al werk van maken. We ontwikkelen een verlichtingsplan en gaan het theater en de fraaie bosschages fraai uitlichten. Onze bezoekers vinden sfeer en beleving steeds belangrijker. Dat is geheel in lijn met deze investering’’, zegt Nijhof. Het bestuur kijkt ook naar een alternatieve overkapping.

Het openluchttheater heeft de afgelopen twee jaar onder de bevolking veel draagvlak gecreëerd. Zo zijn er 650 donateurs geworven die jaarlijks minimaal 10 euro doneren, is 75 procent van de Eibergse middenstand donateur en werd er dit voorjaar een actie gehouden onder het bedrijfsleven. ,,Dat was in deze crisistijd a hell of a job. Desondanks heeft deze actie structureel nog eens 2.500 euro opgeleverd. Het wegvallen van de gemeentelijke exploitatiesubsidie van 7.500 euro hebben we met alle acties méér dan gecompenseerd met 15.000 euro aan inkomsten uit donaties.’’

Het openluchttheater ziet het aantal vrijwilligers flink toenemen en is verheugd dat ook steeds meer jongeren zich aanmelden. Het theater werkt zonder betaalde krachten en telt momenteel 80 vrijwilligers. Het Stichtingsbestuur is uitgebreid met Ton Schepers. Tot voor kort werkzaam als manager bij woningcorporatie ProWonen. Het nieuwe bestuurslid Michael Wedel gaat de werkgroep Facilitair aansturen. Wedel werkt al jaren als evenementenmanager bij grote festivals. Bestuurslid Erno van den Heuvel, tevens beroepskracht van Betula, vertrekt. Nijhof:,, Ondanks de recessie en bezuinigingen zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De afgelopen twee jaar is daar de basis voor gelegd. Toen werd ook al duidelijk dat wij als zelfstandige stichting zouden verder gaan. Een woord van dank aan Betula voor alle support in het verleden is echter zeker op z’n plaats.’’ Het bestuur voert momenteel met twee banken gesprekken over wie de huisbankier van de Stichting Openluchttheater Eibergen wordt. ,,Uiteraard proberen we een mooie deal te maken, die alle partijen voordeel oplevert.’’Ander nieuws