Header image

Openhartig magazine voor ongeneeslijk zieken en hun naasten

ACHTERHOEK - Wat als je niet meer beter wordt? In het nieuwe magazine Pal voor u (zie ook www.palvooru.nl) vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken - als patiënt of als naaste - waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Het magazine is verkrijgbaar via de regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

In Pal voor u wordt openhartig verteld over het omgaan met een ongeneeslijke ziekte. Zo wordt in het eerste nummer een gevoelig onderwerp als seksualiteit en kanker aangesneden. “De behoefte aan intimiteit en seksualiteit blijft. Niet iedereen is gewend om daarover met elkaar te praten”, aldus onderzoeker Hilde de Vocht. Yvonne en Dick vertellen over hun relatie, nu ze weten dat zij niet meer lang te leven heeft. Dick: “Door haar ziekte zijn we extra aardig voor elkaar geworden.” En oud-minister Maria van der Hoeven licht toe hoe het is om met een ongeneeslijk zieke partner te leven. Haar man heeft Alzheimer. “Je kunt niet meer zoals voorheen met je partner praten. Je verliest je maatje.”

Leven na de diagnose: Daarnaast bevat Pal voor u veel praktische informatie over de palliatieve zorg oftewel de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. In één van de artikelen wordt bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op kwesties rondom het levenseinde: wat kan en mag medisch en juridisch? Ook worden vragen beantwoord als: wat zijn de belangrijkste vergoedingen waar je als patiënt en partner gebruik van kunt maken? Wat kan de huisarts voor u betekenen? Hoe verandert je leven na de diagnose?

Regionale informatiegids: In ons land is de organisatie van palliatieve zorg verdeeld over zo'n 65 regio's. Elke regio kent een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en -verleners: het Netwerk Palliatieve Zorg. Onlangs besloot staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) de publieksvoorlichting over palliatieve zorg toe te vertrouwen aan de netwerken. Vooruitlopend hierop hebben de netwerken de handen ineengeslagen en gezamenlijk het landelijke magazine mogelijk gemaakt.

Bovendien hebben ze voor hun eigen regio een informatiegids samengesteld met daarin alle adressen van de organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de palliatieve zorg in de regio. Deze is als bijlage verkrijgbaar bij Pal voor u en tevens op te vragen via www.palvooru.nl of www.netwerkpalliatievezorg.nl.Ander nieuws