Header image

Open Monumentendag 2010 in Berkelland

BERKELLAND - Tijdens de Open Monumentendag, in het weekend van 11 en 12 september, zijn in circa 350 gemeenten in Nederland tussen de 3.000 en 4.000 monumenten gratis toegankelijk voor publiek. De zeven historische verenigingen van Berkelland hebben ook dit jaar weer ingehaakt op dit initiatief. Zodoende vinden in verschillende kernen en buurtschappen weer activiteiten plaats die verband houden met Open Monumentendag en soms ook ingaan op het landelijke thema: de smaak van de 19e eeuw. Voor het eerst is dit jaar gekozen voor een zodanige opzet dat één kern of buurtschap het centrale punt is voor de viering van Open Monumentendag in de gemeente. In goed overleg tussen afgevaardigden van de historische kringen is gekozen voor de buurtschap Noordijk. Met name omdat de vele vrijwilligers die verbonden zijn aan de Noordijkse “Oale Schole” zich jaarlijks zo geweldig inzetten voor het presenteren van hun historisch erfgoed. In Noordijk is dan ook een uitgebreid programma opgesteld dat aanvangt op zaterdagmorgen om 10.00 uur met een openingswoord van burgemeester mr. H.L.M. Bloemen van Berkelland. Daarop volgt een programma van muziek, demonstraties van oude gebruiken, exposities, preuveriejen etc. (zie bijgevoegd programma). Bovendien starten dan in andere delen van de gemeente ook diverse activiteiten; met name de openstelling van monumenten, maar ook exposities in musea en kerken.Ander nieuws