Header image

Open dag Brichbouw in Winterswijk

WINTERSWIJK - Op zaterdag 11 december is er van 15.00 tot 16.30 uur bij Sportcentrum de Tuunte in Winterswijk een Open dag voor mensen met een beperking die extra begeleiding willen ontvangen tijdens het sporten in de vrije tijd. Iedereen van 12 tot 80+ is welkom. Dit is een initiatief van BrichbouW i.s.m. Sportcentrum de Tuunte.

Deze Open dag is speciaal voor mensen met een beperking. Dat kan zijn een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige of visuele beperking. Tevens mensen uit het autistisch spectrum of met een andere gedragsstructuur (bv negatieve zelfbeeld) kunnen zodoende de juiste begeleiding krijgen. Zij kunnen kennismaken met het programma en zelfs meedoen met demonstratielessen. BrichbouW heeft veel ervaring met deze groep mensen. Al eerder zijn er fantastische resultaten geboekt bij een sportcentrum in Aalten.

Initiatiefnemers Richard te Selle en Boudewijn Inja: ‘BrichbouW heeft een uitgekiend stappenplan ontwikkeld om de deelnemers waar mogelijk in 3 fasen naar zelfstandig sporten te begeleiden. We vinden het belangrijk dat een ieder op eigen niveau en eigen tempo kan sporten in het reguliere circuit. Iedereen weet dat zelfstandigheid en mee participeren in de maatschappij voor deze groep een grote positieve impact heeft. Sportcentrum de Tuunte heeft uitstekende faciliteiten voor het ontwikkelde programma. Antwoord op alle vragen over de activiteiten en deelname is te vinden via www.brichbouwsportondersteuning.nl.’Ander nieuws