Header image

Oost Gelre – Terugdringen aantal fietsdiefstallen

OOST GELRE - De zomermaanden met haar diverse evenementen staan weer voor de deur. Vaak worden er tijdens evenementen fietsen gestolen. Het politieteam Oost Gelre is in samenwerking met de gemeente Oost Gelre een fietsenproject gestart. Het doel hierbij is om de fietsdiefstallen terug te dringen. Naast extra controles door de politie is de burger zelf ook een belangrijke partner om de fietsendiefstal tegen te gaan. Aantallen gestolen fietsen De cijfers van de diefstallen liegen er niet om. Zo werd er in 2007 door 169 gedupeerden aangifte van diefstal van hun tweewieler gedaan. Het jaar daarop was dit 186 keer en in 2009 deden 189 mensen aangifte van diefstal van hun fiets. De grootste stijging laat Lievelde zien (2008 = 5 maal en 2009 = 16 maal) en de grootste daling betreft Zieuwent (2008 = 6 en 2009 = 1). In 2009 werden in Groenlo aan de Parallelweg (9), de Dijkstraat (8) en de Deken Hooijmansingel (8) de meeste fietsen gestolen. In Lichtenvoorde was dit aan de Richterslaan (18). Doe altijd aangifte! Om de fietsendiefstal aan te pakken, kan ook de burger een steentje bijdragen. Dit door onder andere altijd aangifte te doen. Er wordt vaak geroepen dat ‘aangifte doen geen zin heeft, omdat de politie toch niks doet’. Maar meer aangiftes en meldingen geven de politie een beter beeld, waardoor ze doelgerichter en efficiënter te werk kan gaan. Naast het doen van aangifte, kunnen burgers zelf al een aantal maatregelen treffen om de kans van diefstal van zijn/haar fiets te verkleinen, door de volgende maatregelen te treffen: - wanneer men op loopafstand van evenement woont, de fiets thuis te laten. Dan weet men zeker dat de fiets niet weg wordt genomen. - fiets afsluiten. - fiets dusdanig stallen dat deze in het zicht staat, bij nacht bijvoorbeeld onder een lantaarn. - bevestig de fiets met een extra slot of speciale kabel aan een andere fiets of aan een (lantaarn)paal of hek. Betere afhandeling De politie werkt continue aan de professionalisering en standaardisering van het aangifteproces. Een voorbeeld daarvan zijn de gratis registratiekaarten, die bij de politie af te halen zijn. Op deze kaarten kan men specifieke kenmerken van zijn/haar fiets vermelden. Mocht de fiets toch weggenomen zijn, dan kan men aan de hand van de gegevens op de registratiekaart aangifte doen. De unieke gegevens van de fiets, zoals bijv. het framenummer, de ingegraveerde postcode, het slotnummer en het sleutelnummer, vergroten de opsporingsbevoegdheid van de politie. Surveillance Wanneer de burger aangifte doet, weet de politie waar fietsen gestolen worden en kan zij haar surveillance daarop richten. Gedurende de zomermaanden gaat de politie extra op de hotspots controleren. Taak gemeente De gemeente haalt alle gevonden fietsen op. Meestal treffen medewerkers van de gemeente of politiemensen deze langs de kant van de weg aan. Vaak krijgt men tips van buurtbewoners over een aangetroffen fiets. Eens per kwartaal wordt er een fietskijkdag georganiseerd en dit wordt in de media, ook op de gemeentepagina, aangekondigd. Gedupeerden kunnen dan kijken of hun fiets erbij staat. Met een bewijs van aangifte krijgen ze hun fiets direct terug. De volgende fietskijkdag is op zaterdag 5 juni a.s. tussen 09.00 en 12.00 uur en vindt plaats bij de gemeentewerf in Lichtenvoorde aan de Koningslinde 28. Verder bekijkt de politie samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn om diefstal-gevoelige locaties anders in te richten.

Ander nieuws