Header image

Oost Gelre stimuleert duurzaam bouwen

OOST GELRE - Het college van B&W heeft de grondprijzen voor Flierbeek (fase 2) in Lichtenvoorde en De Woerd in Groenlo vastgesteld. Uniek is dat de burger bepaalt hoeveel de gemeente bijdraagt aan extra duurzaamheidvoorzieningen. Hoe meer energiemaatregelen, hoe meer korting op de grondprijs. Wethouder Paul Wentink: “Samen met het welstandsvrij bouwen mogen we toch wel spreken van een unieke combinatie: stimuleren van duurzaamheid én minder regels.” De energieprestatie van elke nieuwe woning moet aan een bepaalde norm voldoen, aldus wethouder Paul Wentink: “Het is echter mogelijk om nóg energiezuiniger te bouwen. Daarvoor is vaak een extra investering nodig. De gemeente Oost Gelre wil de kopers hierin tegemoet komen en de extra energiemaatregelen stimuleren. Daarom geven we een korting op de grondprijs wanneer een koper investeert in duurzaamheid”. De korting op grondprijzen bij duurzaam bouwen is alleen van toepassing op de kavels voor particuliere opdrachtgevers. Het principe hierbij is: hoe meer energiemaatregelen, hoe meer korting. Oplopend tot maximaal 10% korting op de grondprijs. Paul Wentink: “We vinden het erg belangrijk om van Oost Gelre een duurzame gemeente te maken. Daarom hebben we voorlopig voor deze gemeentelijke premie € 500.000,- gereserveerd. Dit geld gaat rechtstreeks naar de individuele bouwers.” De uitgifte van de kavels start in oktober / november. De uitgifteprijzen van de kavels zijn vastgesteld door het college, waarbij de ligging van de kavels de prijs bepaalt. De prijzen variëren tussen de € 260,- en € 300,- per m2, exclusief omzetbelasting. In de loop van de komende weken is meer informatie beschikbaar, waaronder een kaart met de ligging en grondprijzen van de kavels. De planning is om in september een verkoopbrochure uit te geven met informatie over de kavels van Flierbeek (fase 2) en De Woerd. In de brochure staan de verschillende voorwaarden, prijzen en tekeningen van de kavels. Wie nu al vragen heeft over de kavelverkoop of voor algemene informatie over de nieuwbouwplannen kan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0544-393535.

Ander nieuws