Header image

Oost Gelre maakt plaatsing mantelzorgwoningen makkelijker

OOST GELRE - Het College van B&W maakt de plaatsing van (mobiele) mantelzorgwoningen makkelijker. Het college speelt daarmee in op de groei van mantelzorg in Oost Gelre.

Naar verwachting zal zowel het aantal 65 plussers als het aantal 80 plussers de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook het beroep op mantelzorg.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid vanuit een persoonlijke band. Op verschillende manieren worden mantelzorgers in Oost Gelre ondersteund, bijvoorbeeld door speciale mantelzorgconsulenten.

In de komende vijf jaren zal het aantal 65 plussers in Oost Gelre met ongeveer 1000 mensen toenemen. Ook het aantal 80 plussers zal stijgen. En daarmee ook het beroep op zorgwoningen of op het aantal beschikbare verpleeghuisbedden. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als uitgangspunt dat hulp zoveel mogelijk zelf wordt georganiseerd, bijvoorbeeld door mantelzorg.

Het nieuwe beleid mantelzorgwoningen speelt hier op in. Op eenvoudige wijze kan een unit geplaatst kan worden bij een bestaande woning. Ook mag een woning worden uitgebouwd ten behoeve van mantelzorg. Door het tijdelijke karakter wordt het niet gezien als tweede woning en is het niet strijdig met het bestemmingsplan. Ook telt het niet mee voor de bepaling van de OZB-berekening.

Volgens wethouder Vincent van Uem voorziet de nieuwe regel in een grote behoefte: “Mantelzorg wordt veel toegepast in Oost Gelre. Aandacht en zorg voor elkaar is een groot goed dat we moeten koesteren. Dan heb ik het niet alleen over ouderen, maar ook over zorgbehoevende kinderen of partners. Initiatieven voor mantelzorg moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. De nieuwe regels bieden niet alleen steun, maar ook duidelijkheid.”Ander nieuws