Header image

Oost Gelre beslist in februari 2011 over vervoersplan

OOST GELRE- Het college van B&W heeft ingestemd met het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). In februari 2011, tijdens de eerste raadsvergadering van 2011, neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Op 3 december aanstaande is er tussen 15.00 en 17.00 uur een inloopmiddag waar belangstellenden met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Het GVVP is een strategische visie op het verkeers- en vervoersbeleid in Oost Gelre. Het gaat dus niet om een praktische uitwerking van verkeers- en vervoersbeleid. Op het moment dat er sprake is van een praktische uitwerking, bijvoorbeeld bij een specifiek kruispunt of weggedeelte, gaan we uiteraard in overleg met de buurt.

Specifieke aandachtspunten van het GVVP 2011-2015 zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Alle inwoners van Oost Gelre hebben hiermee te maken; het raakt ons allemaal. Daarom is het voor de gemeente van belang dat de inbreng van inwoners meegenomen wordt in het GVVP.

Om de inbreng van de inwoners te waarborgen is gekozen voor participatie van belangenorganisaties in de vorm van expertmeetings. In deze expertmeetings is uitvoerig met de inwoners gesproken over verkeer en vervoer. Aan deze expertmeetings hebben allerlei belangenorganisaties meegedaan, zoals: dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen, Veilig Verkeer Nederland, de Groenlose Ondernemers Vereniging en de Industri├źle Kring Groenlo Lichtenvoorde. De inbreng van deze organisaties tijdens de expertmeetings is meegenomen in het GVVP.

Het GVVP is te lezen en te downloaden op www.oostgelre.nl. Vanaf 18 november ligt het bovendien ter inzage voor een periode van 2 weken. Op 3 december is er een inloopmiddag op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Geïnteresseerden zijn hier met hun vragen en opmerkingen van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur.



Ander nieuws