Header image

Ook positieve ervaringen bij kanker

OOST GELRE-Dat zelfs uit een ziekte als kanker positieve ervaringen kunnen voortkomen, laat het mandalaboek van Marian Harmsen zien. Sonja Meijer, onder wier begeleiding de mandala’s in 1998 bij stichting Prisma getekend waren, vertelt over de geheel nieuwe ontwikkeling die de maakster in de terminale fase van haar leven nog doorgemaakt had.

Als Marian Harmsen uit Wijnbergen ernstig ziek is, gaat ze bij Prisma in Lichtenvoorde onder begeleiding van tekentherapeute en schilderes Sonja Meijer mandala’s tekenen volgens de Jungiaanse psychologie. Ze tekent in een periode van ruim een half jaar in totaal zeventien bijzondere mandala’s. Haar diepere gevoelens daarbij worden door middel van deze bijzondere tekeningen beeldend gemaakt. Sonja Meijer: “Marian kwam om meer over zichzelf te weten te komen, maar het tekenen was ook een soort ontspanning voor haar. Ze was verloren in haar ziekte, iedereen sprak haar alleen maar daarop aan. Met het tekenen kwam er iets nieuws in haar leven. Het was belangrijk, dat de ziekte niet steeds centraal stond, maar dat ze iets had waarmee ze haar persoonlijkheid kon presenteren.”

Van het tekenen van mandala’s kan een heilzame werking uitgaan, zo ook in het geval van Marian Harmsen, die verrast werd door wat deze manier van werken bij haar teweegbracht. Na de tekensessies voelde ze zich zowel lichamelijk als mentaal heel goed. Sonja Meijer vervolgt: “Dat effect was interessant. Ze stond sterk in haar ziekte en voelde die kracht ook in de mandala’s.” Kort voor haar overlijden geeft Marian te kennen dat ze het fijn zou vinden als ook andere ernstig zieke mensen zouden horen hoeveel zij tijdens haar ziekte heeft gehad aan het maken van dit soort mandala’s. Sonja geeft gehoor aan de wens van Marian en houdt in Nederland en Duitsland diverse presentaties over die mandala’s. “Mensen blijken dan vaak onder de indruk hoe het maken van tekeningen kan werken en dat Marian er zo veel vreugde en energie uit putte in een moeilijke tijd”, zo verwoordt Sonja haar ervaringen daarbij. Na een dergelijke lezing in Vreden (Dl) stelt huisarts, psychotherapeut en palliatief medicus Dr. Werner Ihling aan Sonja voor om Marians mandala’s in boekvorm te publiceren, zowel met Nederlandse als Duitse tekst. In overleg met Prisma en de nabestaanden wordt besloten een dergelijk boek te gaan realiseren en het te verspreiden onder artsen, hospices, ziekenhuizen en andere instellingen. Dit met het oogmerk dat vele andere ernstig zieke mensen, al of niet in de terminale fase van hun leven, kunnen vernemen hoeveel vreugde en energie je kunt ervaren bij het tekenen van mandala’s. In het boek is bij ieder van de zeventien mandala’s een tekst vermeld die Marians beleving en gevoelens tijdens het tekenen beschrijft. Deze teksten zijn door Sonja Meijer uit haar mond opgetekend.

Onlangs vond, in aanwezigheid van onder anderen de burgemeesters van Vreden en Oost-Gelre, de officiële presentatie plaats van dit boek. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan Hans Harmsen, destijds de echtgenoot van Marian, en aan de burgemeesters van Vreden en Oost-Gelre. De totstandkoming van het boek is gerealiseerd door een werkgroep onder de gemeenschappelijke vlag van “Stichting Inloop- en Begeleidingscentrum Prisma” in Lichtenvoorde en van “Omega, mit dem Sterben leben e.V”., Regionalgruppe Vreden”. Presentatie van het boekproject is te zien op www.marianharmsenmandala’s.eu.

Het boek is voor €12,95 te koop bij o.a. Stichting Prisma, Ludgerhof 2 te Lichtenvoorde en bij De Readshop. Het kan ook besteld worden door uw gegevens (naam, adres + postcode en woonplaats) + aantal exemplaren te mailen naar info@stichting-prisma.nl. Verzending vindt plaats zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen op rekeningnr. 336149689 van Stichting Prisma te Lichtenvoorde, onder vermelding van “Boek Marian Harmsen”. Voor verzendkosten wordt €2,50 in rekening gebracht. De opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van Stichting Inloop- en Begeleidingscentrum Prisma en de Hospicegroep Omega in Vreden.

Stichting Prisma, Ludgerhof 2, 7132 DE Lichtenvoorde. Tel: 0544-374567, of www.stichting-prisma.nl Openingstijden: ma. 13.30-16.30 en di. t/m vrij. 09.00-11.30 en van 13.30-16.30.Ander nieuws