Header image

Ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers

WINTERSWIJK - Op donderdag 16 september a.s. wordt in de Mantelzorgsalon Winterswijk, gevestigdin Zalencentrum Nijenhuis aan de Houtladingstraat 6, een ontmoetingsmiddagvoor mantelzorgers gehouden. Zorgt u voor een chronisch zieke, dementerende of iemand met een beperking in uwdirecte omgeving dan bent u mantelzorger. Om deze zorgtaak vol te kunnen houdenkan het fijn zijn om uw ervaringen met anderen te delen of zomaar even gezellig tepraten. Deze middag kunt u andere mantelzorgers ontmoeten en onder het genot vaneen kop koffie of thee kunt u ervaringen uitwisselen. Ook is er gelegenheid voor eengesprek met de mantelzorgconsulent. Zij kan u informeren over ondersteuningsmogelijkhedenen adviseren over relevante zaken. De middag begint om 13.30 uur eneindigt om 16.00 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Koffie of thee wordt u aangeboden.De mantelzorgsalon is gevestigd in Zalencentrum Nijenhuis aan de Houtladingstraat6 in Winterswijk. Voor meer informatie of opgave bel de VIT Oost-Gelderland(0573) 43 84 00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Ander nieuws