Header image

Onderzoek samenwerking tussen ziekenhuizen afgerond

ACHTERHOEK - Het afgelopen jaar hebben Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk uitvoerig en diepgaand onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een verdergaande samenwerking tussen beide ziekenhuizen te komen.

Deze verkenning is nauwgezet uitgevoerd en had als doel de mogelijkheden van samenwerking tussen medisch specialisten, locatievarianten en te behalen financiële voordelen te onderzoeken. De verdergaande samenwerking zou een meerwaarde voor de inwoners van de regio moeten opleveren.

De uitkomst van deze verkenning is dat er momenteel onvoldoende aanwijzingen / aanknopingspunten zijn dat een verdergaande samenwerking ook daadwerkelijk de beoogde voordelen op zal leveren. Beide ziekenhuizen hebben dan ook in goed overleg en na ampel beraad besloten de gesprekken over samenwerking op dit moment te beëindigen.

De bestaande samenwerkingsrelaties op het terrein van een aantal medisch specialistische functies, het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, klinische fysica en de nucleaire geneeskunde blijven gewoon in tact.Ander nieuws