Header image

Onderzoek onder 65-plussers in regio Gelre-IJssel

GELRE-IJSSEL-Op 1 oktober ontvangen 15.000 mensen van 65 jaar en ouder in de regio Gelre-IJssel een vragenlijst over gezondheid, welzijn en zorg. De gemeenten en GGD Gelre-IJssel willen graag hun antwoorden vernemen aan de hand van diverse vragen over deze onderwerpen. In combinatie met de onderzoeksresultaten uit 2005 kunnen zij ontwikkelingen in de gezondheid en zorgbehoefte van ouderen in kaart brengen. De afgelopen jaren hebben gemeenten al veel activiteiten voor ouderen ontplooid. Voorbeelden daarvan zijn: valpreventie, stimuleren van activiteiten voor en door ouderen en preventieve huisbezoeken. Met de nieuwe resultaten, die in het voorjaar van 2011 worden verwacht, kunnen gemeenten en GGD hun activiteiten en voorzieningen verbeteren.

Per gemeente krijgen 600 zelfstandig wonende mensen van 65 jaar en ouder op 1 oktober via de post het verzoek een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over hun gezondheid, leefstijl, zelfredzaamheid, zorgbehoefte en bekendheid met zorg- en welzijnsvoorzieningen. De GGD rapporteert in het voorjaar van 2011 de resultaten aan de gemeenten.

De ouderen zijn willekeurig gekozen met behulp van een steekproef uit het adressenbestand van de gemeenten. GGD en gemeente gaan volstrekt vertrouwelijk met de gegevens om volgens de strikte privacyregels die voor dergelijke onderzoeken gelden. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Sommige mensen hebben moeite met het lezen of invullen van de vragenlijst, zij mogen hulp vragen van andere mensen omdat juist ook hun antwoorden belangrijk zijn.

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek van GGD'en in heel Gelderland en Overijssel. Het vorige ouderenonderzoek in 2005 is ook gezamenlijk uitgevoerd. De meeste ouderen voelden zich in 2005 lichamelijk redelijk gezond. Bij mensen vanaf 75 jaar was wel veel meer kans op gezondheidsproblemen dan bij mensen jonger dan 75 jaar. De meest voorkomende problemen waren: eenzaamheid, valongevallen, overgewicht, mobiliteitsbeperking en de behoefte aan (meer) huishoudelijke ondersteuning. De gemeenten hebben sinds 2006 voor ouderen diverse activiteiten en voorzieningen tot stand gebracht, vaak met ondersteuning van GGD Gelre-IJssel en soms Wageningen Universiteit. Een voorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan is “Voor elkaar in de buurt” in Epe en Zutphen. Aan valpreventie wordt gewerkt met “Halt! U valt” In de gemeenten Apeldoorn, Epe, Oude IJsselstreek, Voorst en Winterswijk. Diverse gemeenten hebben preventieve huisbezoeken uitgevoerd, zo bezoekt Oldebroek binnenkort alle mensen van 75 tot 80 jaar thuis om na te gaan welke woon- en zorgwensen zij hebben.Ander nieuws