Header image

Noord- en Oost-Gelderland blijft relatief veilige regio

ACHTERHOEK-Inwoners van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn minder vaak het slachtoffer van misdrijven, voelen zich redelijk veilig en zijn ook positief over het laatste contact met de politie. Dit zijn enkele uitkomsten van de Landelijke Rapportage van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 (IVM) van het centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op het gebied van vandalisme, gewelds- en vermogensdelicten scoort de politie Noord- en Oost Gelderland beter dan het landelijk gemiddelde.

Het aantal slachtoffers van allerlei vormen van criminaliteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de regio Noord- en Oost-Gelderland behoorlijk gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011.

Landelijk worden steekproefsgewijs 200.000 mensen geïnterviewd over allerhande onderwerpen met betrekking tot criminaliteit en sociale veiligheid. Een prettige woonbuurt kan de leefbaarheid vergroten. Samenwerking met gemeenten, scholen, ondernemers, maatschappelijke instellingen en buurtbewoners kan de criminaliteit terug dringen.

Ook in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn inwoners geïnterviewd. “Bij het bekijken van de resultaten moet altijd met een bepaalde marge rekening gehouden worden, maar de betrouwbaarheidsmarge is toch wel 95%”, meldt Gerard ten Have, plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

Het totale slachtofferschap van criminaliteit in deze regio is ten opzichte van 2010 gedaald. Natuurlijk blijven de woninginbraken zorgelijk, zeker voor de slachtoffers, maar de politie doet er alles aan om de pakkans te vergroten. In de hele regio zijn woninginbrakenteams van de politie actief. De witte voetjesacties (preventieactie) beginnen hun vruchten af te werpen en samen met gemeenten worden er allerlei preventieprojecten opgezet.

Het aantal ondervonden vermogensdelicten, zoals fietsdiefstal, autodiefstal is het afgelopen jaar ook gedaald ten opzichte van de landelijke cijfers. Ook op het gebied van de vandalismedelicten geven inwoners aan hier steeds minder het slachtoffer van te zijn geworden.Ander nieuws