Header image

Noodplan gladheidbestrijding Oost Gelre in werking

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre krijgt op dit moment geen nieuw zout voor de gladheidbestrijding aangeleverd. Net als vorig jaar worden het Rijk en de provincies eerst bevoorraad en de gemeenten in een later stadium. Er wordt getracht voor gemeenten wel een noodrantsoen beschikbaar te stellen. Oost Gelre heeft voor deze winter 100 ton extra zout ingeslagen, maar vanwege de sneeuwval slinkt de voorraad zout snel. De gemeente Oost Gelre strooit daarom met ingang van vandaag volgens een noodplan tot ze weer over een normale hoeveelheid zout kan beschikken.

Het strooien volgens het noodplan houdt in dat alleen de hoogst noodzakelijke wegen worden gestrooid. Alle kernen van de gemeente beschikken dan over één gestrooide route. Wel wordt er volgens de routes van het gladheidbestrijdingsplan sneeuw geschoven. Het schema van de wegen die volgens noodplan gestrooid worden is te vinden op onze website www.oostgelre.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de gemeente: 0544 – 39 35 35.

Oost Gelre heeft 100 ton extra zout ingeslagen vanwege de strenge winter van vorig jaar. Oost Gelre had daarmee voor deze winter een totale zoutvoorraad van 200 ton. Dit is voldoende voor een gemiddelde winter. Er is nu nog 50 ton zout in voorraad. Voor een normale strooironde is 10 ton zout nodig. Nu volgens het noodplan gestrooid wordt is ongeveer 2,5 ton nodig per strooironde nodig.

Er is een extra bestelling van 200 ton bij de leverancier geplaatst, maar zoutleveranciers reserveren hun voorraad voor grote afnemers als het Rijk en provincies. Daarop kan de gemeente Oost Gelre weinig invloed uitoefenen. We moeten er dus rekening mee houden dat we nog een aantal weken te maken krijgen met zouttekorten.

De gemeente strooit bij voldoende zoutvoorraad volgens een vastgesteld gladheidbestrijdingsplan. De strooiroutes in dit plan zijn in grote lijnen hetzelfde als voorgaande jaren. In de aankomende raadsvergadering op 21 en 22 december neemt de gemeenteraad een besluit over enkele aanpassingen in het plan. Eén van de aanpassingen is dat in het buitengebied geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen hoofdroutes en aanvullende routes, maar dat alle wegen die in het buitengebied gestrooid worden als hoofdroute gelden.

We begrijpen dat de inwoners overlast kunnen ondervinden van de gladheid en dat vindt de gemeente uiteraard heel vervelend. De gemeente kan niet alle wegen strooien en schoonhouden. En op plekken waar de sneeuw is vast gereden en waar weinig verkeer over heen rijdt is strooien minder effectief. Een zekere mate van hinder bij sneeuwval is dan ook niet te voorkomen.

Om de kans op gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperken vragen wij u om de stoep voor en nabij uw woning of pand zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. En heeft u een buurman of buurvrouw die niet goed ter been is? Neemt u dit stoepje dan ook even mee. Wij raden u aan extra alert te zijn als u op de fiets of in de auto stapt en uw snelheid aan te passen.Ander nieuws