Header image

Noodkreet 65-jarig Humanitas

LANDELIJK-Beleidsveranderingen in zorg en welzijn zorgen voor een grotere vraag naar vrijwilligers. Voor training en begeleiding van die vrijwilligers is geld nodig. Het 65-jarig bestaan van Humanitas geeft niet alleen reden tot feest. Bij de opening van het jubileumjaar op 31 mei uit directeur Lodewijk de Waal zijn zorgen over de toekomst van het vrijwilligerswerk. Alle politieke partijen dragen in de partijprogramma's het vrijwilligerswerk een warm hart toe: het wordt belangrijk en onmisbaar genoemd. Maar geen enkele partij geeft een concrete invulling of trekt financiële consequenties. Lodewijk de Waal: "Financiële waardering voor ons werk is broodnodig. Anders kunnen onze 10.000 vrijwilligers niet langer hun werk doen." Veranderingen in zorg en welzijn Door veranderingen in de zorg, zoals in de AWBZ, wordt professionele begeleiding en ondersteuning steeds vaker vervangen door vrijwillige ondersteuning en mantelzorg. Afdelingen van Humanitas merken dat: zij worden om hulp gevraagd, waar eerder professionele zorginstellingen het oppakten. Ook vragen gemeenten afdelingen wat Humanitas kan betekenen bij het bieden van ondersteuning. De Waal is verontrust: " Nu al krijgen we signalen van afdelingen dat ze de vraag naar hulp nauwelijks aankunnen. Dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Het is toch te zot voor woorden dat door bezuinigingen en beleidsveranderingen vrijwilligers overbelast zouden worden en hun (vrijwilligers)werk niet meer aan kunnen." De vrijwilligers van Humanitas doen hun werk dan wel onbetaald, scholing en begeleiding krijgen ze wel. Bij de start zijn er introductie- en basistrainingen, iedere zes weken zijn er terugkombijeenkomsten. Dit jaar zullen ruim 5.700 vrijwilligers deelnemen aan een vorm van training en worden 2.500 nieuwe vrijwilligers opgeleid. De training en begeleiding is veelal in handen van beroepskrachten. Voor het ondersteunen en trainen van vrijwilligers is geld nodig. Directeur De Waal roept de politieke partijen op om hun waardering voor het vrijwilligerswerk ook financieel in te vullen. "Deelnemers aan onze projecten hebben de steun hard nodig. Vaak voelen ze zich aan hun lot overgelaten door de overheid, die professionele hulpverleners minder mogelijkheden geeft. Het kan niet zo zijn dat ook onze vrijwilligers ze in de steek moeten laten." Humanitas is op 31 mei 1945 opgericht. De vereniging is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de zeshonderd projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Jaarlijks geven ruim 10.000 vrijwilligers maar liefst 36.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Ander nieuws