Header image

Nieuwe wijkagenten voor frisse blik

ACHTERHOEK - De afgelopen maanden is een aantal wijkagenten binnen de politiedistricten Achterhoek en IJsselstreek gewisseld van wijk. Namens het Regionaal Management Team van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland legde Jan Aandewiel, districtschef van de Achterhoek donderdagmiddag uit wat het werk van de wijkagent inhoudt en wat de reden voor de roulatie van verschillende wijkagenten is. ‘Binnen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn wijkagenten niet meer weg te denken. De wijkagent bekleedt een belangrijke functie. Een wijkagent in de wijk betekent dat bewoners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, buurtverenigingen, scholen, organisaties en instanties een vast aanspreekpunt in de buurt hebben voor politiezaken. Samen werken ze aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Schakel tussen wijk en politie Als politie willen we weten wat er leeft en speelt. Daarom hebben we agenten in de wijk die dagelijks hun voelhorens uitsteken. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Zo is de wijkagent de belangrijke schakel tussen de wijk en het politiekorps. De essentie van gebiedsgebonden werken is samen problemen voorkomen. Ook is een wijkagent een belangrijke overlegpartner voor het gemeentebestuur. Eén van de gemeentelijke kerntaken is namelijk het zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. De wijkagent is kort gezegd de spin in het web. Een wijkagent heeft net als iedere agent algemene strafrechtelijke taken als handhaving en ordebewaking. De belangrijkste taken van een wijkagent horen echter bij zijn wijkgebonden positie. De wijkagent surveilleert, bezoekt actuele aandachtsplekken, neemt indien nodig deel aan vergaderingen en communiceert voortdurend, met bewoners en met professionele organisaties in de wijk. De wijkagent zorgt ook dat zijn collega’s goed geïnformeerd zijn over wat er speelt in de wijk. Als een wijkagent problemen signaleert, pakt hij of zij deze aan. Of de agent vraagt andere mensen er samen met hem of haar iets aan te doen. Zijn de problemen in de wijk groter dan de wijkagent alleen aankan, dan roept de agent vaak de hulp in van zijn of haar collega's. Wijkagenten zijn altijd agenten met veel werkervaring. De informatie van bewoners en instanties bepaalt in feite wààr de politie actief is. Het belangrijkste gereedschap van een wijkagent is informatie. Informatie die de inwoners van de wijk kunnen geven. Zij kunnen voor heel verschillende dingen bij de wijkagent terecht, bijvoorbeeld als met vragen over de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving, of als ze problemen hebben, zoals buren die veel geluidsoverlast veroorzaken of als er veel vernield wordt in de wijk. Ook als ze denken dat er in hun buurt een hennepkwekerij is gevestigd, wanneer ze vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld of als ze dingen zien die ze verdacht vinden, kunnen ze dit bij hun wijkagent melden. Maar ook hun eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn. Frisse blik Wijkagenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland worden aangesteld voor een periode van zes jaar. Is deze periode voorbij, dan worden ze wijkagent in een andere wijk. Op die manier blijft een wijkagent met een frisse blik naar zijn of haar wijk kijken. Omdat de periode van zes jaar er voor de meeste wijkagenten op zit, krijgen verschillende wijken in het politiedistrict Achterhoek en IJsselstreek dit jaar een nieuwe wijkagent. De wisselingen worden iedere keer via de media bekend gemaakt.’ Wilt u zien wie uw wijkagent is, kijk dan op internet via www.politie.nl. Klik rechts bij korpsen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland aan en selecteer dan Uw team. U ziet een kaartje en wanneer u uw team aanklikt krijgt u informatie over de wijkagenten en andere zaken. In de komende periode zullen er nog enkele wijkagenten rouleren, waarna de site weer actueel is.

Ander nieuws